Case Study: Forbedring af spildevandsrensning

Columbiansk renseanlæg 

“Dette tager os til et helt nyt niveau inden for spildevandsrensning," siger Alvaro Jose Henao Ramos, CEO i Smurfit Kappa Colombia, med henvisning til det bæredygtige nye rensningsanlæg til en værdi af 6,3 millioner euro på Barranquilla Paper Mill.

Denne enorme to-trins investering viser Smurfit Kappas engagement i FNs verdensmål nr. 6, Rent Vand og Sanitet, og i FN's Global Compact CEO Water Mandate, som adresserer vigtigheden af rent vand og kampen mod vandknaphed. En dybdegående vurdering fra 2017 havde allerede bekræftet, at møllens vandforbrug ikke havde nogen væsentlig indvirkning på den lokale vandtilgængelighed. "I øjeblikket returneres mere end 90% af det vand, vi bruger, til naturen i god stand, og det resterende vand omdannes til damp eller knyttes til produktet under produktionsprocessen," forklarer Alvaro.

For Smurfit Kappa er der dog altid plads til forbedringer. "Vi fokuserer på at reducere brugen og forbedre kvaliteten af det vand, vi udleder, og gå ud over det minimum, der kræves ved lov," siger Alvaro. Det nye spildevandsrensningsanlæg reducerer i høj grad vandoptagelsen fra den nærliggende Magdalena-flod og forbedrer kvaliteten af det vand, der returneres til floden. For eksempel vil COD i det vand, der udledes fra anlægget, blive reduceret med 80%, hvilket bidrager til at nå virksomhedens overordnede mål om at reducere COD med 60% inden 2025.

Barranquilla-fabrikken producerer containerboard af 100% genbrugsmaterialer. Som Alvaro siger: "I mange år har vores aktiviteter været baseret på en cirkulær økonomimodel, hvor vi søger at maksimere ressourceeffektiviteten og minimere spild." Det nye rensningsanlæg er ingen undtagelse. Det er state-of-the-art, en selvbærende anaerob reaktor, som også vil generere biogas, der kan bruges til at hjælpe med at drive papirfabrikken, hvilket reducerer behovet for eksterne energikilder. Dette bidrager til at opfylde vores forpligtelse til nettonul-emissioner inden 2050.

Barranquilla er en del af et investeringsprogram, der dækker Smurfit Kappa papirfabrikker i Colombia, og som omfatter opgradering af faciliteter på Barbosa og Cali papirfabrikkerne. "Vand er en grundlæggende ressource for Smurfit Kappa," siger Alvaro, "og vi er glade for at se, hvordan vores investeringer i vandbehandling i Colombia også giver os plads til vækst."