Everyone | Inklusion, mangfoldighed og ligestilling | Smurfit Kappa

Everyone

EveryOne er vores program for inklusion, mangfoldighed og ligestilling

Hvad mener vi med inklusion, mangfoldighed og ligestilling?

For at I skal forstå udviklingen af vores EveryOne-program må vi først sikre, at I ved, hvad vi mener med begreberne inklusion, mangfoldighed og ligestilling.  Der findes forskellige definitioner, men i vores organisation mener vi som følger:

Inklusion
For Smurfit Kappa betyder inklusion at skabe et virkelig sikkert og inkluderende miljø, hvor vi alle føler et tilhørsforhold og opfordres til hver dag at være vores autentiske selv på arbejdet.

Mangfoldighed

For Smurfit Kappa betyder mangfoldighed at værdsætte og fejre mangfoldigheden i vores kulturer, traditioner, trosretninger og måder at leve og se verden på samt at opmuntre hinanden til at dele vores forskellige synspunkter og perspektiver, så vi kan lære af hinandens oplevelser og erfaringer.

Ligestilling
For Smurfit Kappa betyder ligestilling, at vi giver hinanden lige stor respekt, støtte og muligheder uanset vores evner, alder, trosretninger, køn, race, samt hvem vi vælger at elske eller identificere os som.

Download Brochure

Vores EveryOne-adfærd

Et ægte inkluderende arbejdsmiljø kan kun eksistere, hvis vi alle handler på en ægte inkluderende måde. Smurfit Kappa har defineret seks vigtige adfærdsmønstre for at fremme inklusion i vores daglige interaktioner med kolleger.

Vær åben

Vær åben over for forskellige mennesker, kulturer, traditioner, trosretninger og måder at leve på.

Stil spørgsmål
Spørg dig selv: "Hvilke personlige fordomme har jeg?” Sæt dine fordomme på prøve ved at bede dine kolleger om at dele deres forskellige holdninger og perspektiver.

Udvis respekt
Udvis respekt for det, som hver enkelt bidrager med til organisationen, så vi kan skabe et miljø, hvor vi alle føler, at vi virkelig hører til.

Værdsæt
Værdsæt og sæt pris på dine kolleger for dem, de er. Vis dem den samme respekt og accept, som du forventer, at de viser dig.

Lær
Lær og udvikl dig ved at stille spørgsmål, reflektere og dele synspunkter med dine kolleger og tage deres viden til dig.

Lyt
Lyt til dine kolleger, der er anderledes end dig. Hør deres historier, og værdsæt deres livserfaringer.

 

Vores EveryOnefællesskaber

Her er ambitionerne for hvert af de fællesskaber, som vores udviklede EveryOne-program fokuserer på:

 • Handicap

  Udvikle os til en tilgængelig, inkluderende organisation, som gennem EveryOne værdsætter og støtter alle med et handicap, uanset om det er synligt eller usynligt.
 • Køn

  Værdsætte alle køn på arbejdspladsen og gennem EveryOne give alle lige muligheder for at gøre fremskridt og få succes.
 • OPRINDELSE, RACE OG ETNICITET

  Fremme en ligestillet arbejdsplads, hvor EveryOne sikrer, at alle mennesker af enhver oprindelse, race og etnicitet får lige vilkår ved at afspejle mangfoldigheden i de fællesskaber, vi arbejder i.
 • Familie og Alder

  Anerkende alle former for familie og gennem EveryOne værdsætte livserfaringer fra ung til gammel.
 • LGBTQ+ OG ALLIEREDE

  Skabe en global arbejdsstyrke, hvor alle mennesker er ligeværdige, og hvor EveryOne bidrager til, at alle kan høre til og trives uanset deres seksuelle orientering,kønsidentitet eller udtryk.
Brochure om EveryOne

Hvis du vil læse mere om vores program for inklusion, mangfoldighed og ligestilling hos Smurfit Kappa, herunder alle detaljerne om definitioner, adfærd, fællesskaber og struktur, skal du blot klikke her for at downloade vores brochure om EveryOne.

Downloade