Smurfit Kappa | Vores cirkulære forretning

Vores cirkulære forretning

adidas video

Vores holistiske tilgang starter med den cirkulære forretningsmodel, der gør os i stand til at gøre vores aktiviteter regenerative.

Vi erstatter de naturlige ressourcer, vi har brug for, bruger nye ressourcer bedst muligt og genbruger alt det, vi kan. Denne cirkulære tilgang øger ressource produktiviteten og gør os mere konkurrencedygtige. 

For Smurfit Kappa starter vores lukkede kredsløbsmodel med 100 % fornybare, bæredygtige primære råmaterialer. Vores veletablerede og integrerede tilgang til producentansvarlighed og papirgenbrug betyder, at 77% af vores råmateriale er genbrugsfibre – mere end noget andet emballage materiale. 

Vi bruger organiske biprodukter som biobrændsel og genbruger fibre, der adskilles ved hjælp af vandbehandling i vores papirproduktionsproces. Leverancer af genbrugspapir indeholder også andre materialer, som f.eks. metal, plast, tekstiler, træ og sand, som vi ikke kan bruge i vores processer. Når det er muligt, samarbejder vi med lokale organisationer for at finde alternative anvendelser for disse materialer og skaber dermed nye forretningsmuligheder lokalt. Vi lukker også kredsløbet ved at samarbejde med andre brancher. Under produktionen af nyt papir ekstraherer vi f.eks. terpentin og tallolie, som er råmaterialer til den kemiske, medicinske og farmaceutiske industri. 

I vores produktudvikling arbejder vi hen mod synergier inden for hele værdikæden. Brugen af løsninger med ét materiale skaber f.eks. effektivitet på vores kunders pakkelinje og hjælper til at genanvende emballagen efter brug. 

Skovene er også et lukket kredsløb, der er af afgørende betydning for de lokale klima- og vandcyklusser. Når de styres bæredygtigt, leverer de også råmateriale til industrien og beskæftigelsen.