Persondatapolitik | Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Group Website Persondatapolitik

1. Om denne persondatapolitik

Domænet for Smurfit Kappa ("www.smurfitkappa.com") drives af Smurfit Kappa Group ("Smurfit Kappa", "Gruppen", "vi", "os" eller "vores"). I denne persondatapolitik henviser dine personlige oplysninger til enhver information, som Smurfit Kappa behandler om dig, og hvorfra du direkte eller indirekte kan identificeres ("Personlige Data"). 

Denne persondatapolitik omfatter de Personlige Data, som vi/og eller vores tredje parts serviceudbydere indsamler og behandler på vegne af os i forbindelse med dine transaktioner. Smurfit Kappa Group fungerer som dataansvarlig i denne sammenhæng, og Gruppen er ansvarlige for dine Personlige Data.

Smurfit Kappa er en global virksomhed med lokaliteter over hele verden. En fuldstændig liste over enheder i Gruppen er tilgængelig her. Som en del af vores globale tilgang bestræber vi os på at anvende konsistente tilgange til behandling af Personlige Data i videst muligt omfang. Afhængigt af den region, du befinder dig i, har enheder inden for Gruppen etableret procedurer for at sikre beskyttelse af dine Personlige Data.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik kan rettes til Gruppens juridiske afdeling grouplegal@smurfitkappa.com.

2. Sådan indsamler vi dine Personlige Data

i). Oplysninger, du giver os:

[Vi indsamler og gemmer alle oplysninger, du giver os, når du]:

 • Tilmelder dig markedsføring og/eller forretningskommunikation;
 • Bruger vores hjemmeside til at få adgang til vores tjenester;
 • Bruger vores sociale medier;
 • Er en eksisterende kunde hos Smurfit Kappa; og 
 • Får adgang til vores leverandørportal.

ii) Andre oplysninger, vi indsamler:

 • Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi cookie data.

3. Kategorier af indsamlede personoplysninger

Tabellen nedenfor angiver de kategorier af personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores domæne. Smurfit Kappa fungerer som dataansvarlig med hensyn til disse personoplysninger.

Når du tilmelder dig vores markedsføring og/eller kommunikation

Kategori af personoplysninger Personoplysninger, vi indsamler Beskrivelse
Kontaktoplysninger Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Vi behandler disse oplysninger, når du accepterer at modtage markedsføringskommunikation fra os.
Ansættelsesoplysninger Firmanavn
Lokation
Vi behandler disse oplysninger, når du accepterer at modtage forretningskommunikation fra os.
Forretningsaktiviteter og interesser Interesseområde og markedsføringspræferencer. Vi behandler disse oplysninger, når du accepterer at modtage forretningskommunikation fra os.

 

Når du besøger vores website

Kategori af personoplysninger Personoplysninger, vi indsamler Beskrivelse
Enheds-/IP-data IP-addresse,
Operativsystem og browser, brugt til at få adgang til vores hjemmeside,
internetudbyder, og tid og dato for adgang til hjemmesiden.
Disse oplysninger indsamles gennem indstillingerne på vores hjemmeside.
For yderligere oplysninger henvises til afsnittet om Cookies nedenfor.

 

Når du bruger vores sociale medier

Kategori af personoplysninger Personoplysninger, vi indsamler Beskrivelse
Kontaktoplysninger Navn
E-mailadresse
Telefonnummer
Vi behandler disse oplysninger, når du interagerer med vores sociale mediekonti,
forudsat at disse oplysninger er offentligt tilgængelige fra din sociale medieprofil.
Lokationsdata Lokation
Land
Vi behandler disse oplysninger, når du interagerer med vores sociale mediekonti,
forudsat at disse oplysninger er offentligt tilgængelige fra din sociale medieprofil.
Ansættelsesoplysninger Jobtitel
Firma
Interesseområde
Vi behandler disse oplysninger, når du interagerer med vores sociale mediekonti,
forudsat at disse oplysninger er offentligt tilgængelige fra din sociale medieprofil.

 

Hvis du er en Smurfit Kappa kunde

Kategori af personoplysninger Personoplysninger, vi indsamler Beskrivelse
Kontaktoplysninger Navn
Disse oplysninger indsamles for at behandle og levere din ordre.
Ansættelsesoplysninger Oplysninger om din arbejdsgiver Disse oplysninger indsamles for at behandle og levere din ordre.
Betalingsoplysninger Faktureringsoplysninger
Kommunikation med os og vores personale
Disse oplysninger behandles, når du betaler for din ordre.

 

Hvis du bruger vores leverandørportal

Kategori af personoplysninger Personoplysninger, vi indsamler Beskrivelse
Leverandøroplysninger Navn
Adresse
Skatteidentifikationsnummer
Vi behandler disse oplysninger, der indsamles gennem vores leverandørportal,
når du oprettes som leverandør i vores ERP-system.
Bankoplysninger på leverandør Banknavn
Kontonummer
IBAN
Bankkontonøgle
Vi behandler disse oplysninger, der indsamles gennem vores leverandørportal,
når du oprettes som leverandør i vores ERP-system.
Ansættelsesoplysninger – Kontaktperson Navn
Telefonnummer
E-mailadresse
Jobtitel
Vi behandler disse oplysninger, der indsamles gennem vores leverandørportal,
når du oprettes som leverandør i vores ERP-system.

4. Formål med behandling af personoplysninger

Hvis du befinder dig i en region, der kræver juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger (såsom EU eller UK), vil vores juridiske grundlag for indsamling og brug af de ovenfor beskrevne personoplysninger afhænge af de relevante personoplysninger og den specifikke kontekst, hvori vi indsamler dem. Vi vil kun behandle dine personoplysninger, hvis vi har en lovlig grund til at gøre det. 

De lovlige grundlag er forklaret nedenfor:

i. Opfyldelse af en kontrakt: Når det er nødvendigt for Smurfit Kappa at behandle dine oplysninger for at:

 • Overholde retslige forpligtelser i henhold til en kontrakt med dig, herunder vores forpligtelser i henhold til vilkårene for din ordre, eller
 • Verificere information, inden vi indgår en kontrakt med dig.

ii. Berettiget interesse: Når Smurfit Kappa har en interesse i at anvende dine personoplysninger på en bestemt måde, der er nødvendig og proportional med henblik på at forbedre vores kundeoplevelse samt målretning og publikum.

iii. Samtykke: Når Smurfit Kappa beder dig om aktivt at angive din accept af, at Smurfit Kappa bruger dine personoplysninger til et bestemt formål.

iv. Overholdelse af lovlige forpligtelser: Når Smurfit Kappa er nødt til at behandle dine personoplysninger for at overholde loven.  

Tabellen herunder beskriver, hvordan Smurfit Kappa vil anvende dine personoplysninger og det dertilhørende lovgrundlag.

Formål Lovgrundlag Kategorier af behandlede personoplysninger

Levering af varer

At levere varer i overensstemmelse med vores kontrakt med dig. Eksempelvis når vi anvender dine personoplysninger til at:

 • Bekræfte din ordre, eller
 • Opfylde din ordre.
Opfyldelse af en kontrakt.
Kontaktoplysninger,
Identifikator(er).

Brug af vores leverandørportal

At give adgang til og brug af vores leverandørportal

Berettiget interesse, herunder at tilbyde en effektiv måde at kommunikere med
vores leverandører og administrere leverandørforholdet på.

Navn på leverandøren
Adresse
Kontaktoplysninger
Bankoplysninger
Banknavn
Kontonummer
IBAN
Bankkontonøgle
Skatteidentifikationsnummer

Obligatoriske vedhæftninger:
• Kopi af ID for Juridisk Repræsentant
• Dokument for virksomhedsregistrering
• Bankbrev / Udtalelse
• Kopi af virksomhedens skatte-ID dokument
• Brevhoved

Betalingsbehandling

At behandle din betaling til Smurfit Kappa

Opfyldelse af en kontrakt. Betalingsoplysninger.

Marketing


Til markedsførings-, promotions- og reklameformål, hvor loven kræver, at vi indhenter dit samtykke.
Eksempelvis når loven kræver samtykke til e-mail marketing.
 
Samtykke eller berettiget interesse, afhængigt af din placering. Kontaktoplysninger
Reklamepræferencer

Information givet på frivillig basis

At levere visse frivillige tjenester som en del af din oplevelse med Smurfit Kappa. Når det er tilfældet, vil vi bede om dit samtykke.

For eksempel når vi bruger dine personoplysninger til at:

 • Udvikle og vedligeholde relationer med dig, eller
 • Overvåge og analysere din interesse i det markedsføringsmateriale, vi sender dig.

Samtykke

Berettiget interesse, herunder at levere vores varer.

Kontaktoplysninger
Præferencer

Juridiske krav

At etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

For eksempel hvis vi er involveret i retssager, og vi skal give information til vores advokater i forbindelse med den juridiske problemstilling.

Berettiget interesse, herunder at søge juridisk rådgivning og beskytte os selv, vores klienter eller andre i retssager.

Enheds-/IP-data,
Kontaktoplysninger,
Identifikator(er),
Betalingsoplysninger,
Kontaktoplysninger,
(Markedsføring).

Overholdelse af juridiske forpligtelser

At overholde de juridiske forpligtelser, vi er underlagt. For eksempel:

 • At overholde en forpligtelse i henhold til loven i det land/område, du befinder dig i. 
Overholdelse af juridiske forpligtelser,
Berettiget interesse, herunder overholdelse af internationale juridiske krav.
Enheds-/IP-data,
Kontaktoplysninger,
Identifikator(er),
Betalingsoplysninger,
Kontaktoplysninger,
(Markedsføring).

Overholdelse af anmodninger fra retshåndhævelse

At overholde en anmodning fra retshåndhævelse, domstole eller andre kompetente myndigheder.

Overholdelse af juridiske forpligtelser,
Berettiget interesse, herunder at hjælpe håndhævende myndigheder med forebyggelse eller opdagelse af alvorlig kriminalitet.
Enheds-/IP-data,
Kontaktoplysninger,
Identifator(er),
Betalingsoplysninger,
Kontaktoplysninger,
(Markedsføring).

Forskning og undersøgelser

At udføre forskning og undersøgelser.
For eksempel når vi kontakter dig for at bede om feedback på din oplevelse.

Samtykke,
Berettiget interesse, herunder at forberede vores serviceydelser.
 Kundeanmodning.

 

Hvor det kræves i henhold til gældende databeskyttelseslove, vil vi kun bruge dine personoplysninger til de formål, hvortil vi indsamler dem, medmindre vi rimeligt vurderer, at vi har brug for at bruge dem til et andet formål, og at dette formål er kompatibelt med det oprindelige formål. Hvis vi har behov for at bruge dine personoplysninger til andre rimelige formål i forbindelse med vores samarbejde med dig, vil formålet og den juridiske grund for enhver yderligere behandling blive underrettet på forhånd fra tid til anden.

Hvis vores brug eller videregivelse af personoplysninger er baseret på en legitim interesse fra Smurfit Kappa eller en tredje part, som modtager disse oplysninger, har du ret til at gøre indsigelse imod sådan brug eller offentliggørelse. Hvis du gør indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til det pågældende formål, medmindre vi kan påvise, at der eksisterer legitime grunde for os til at forsætte behandlingen.

5. Deling af dine personoplysninger

Afhængigt af din relation til os, kan vi videregive nogle eller alle dine personoplysninger til serviceudbydere og andre parter, som er angivet i dette afsnit.

Serviceudbydere og tilknyttede selskaber
Vi deler personoplysninger med vores serviceudbydere og tilknyttede selskaber, så de kan levere tjenester til os. Vores serviceudbydere hjælper os med at levere hjemmesiden, support eller marketing- og PR-tjenester til dig. Vi vælger omhyggeligt vores serviceudbydere, og vi træffer tilsvarende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, når serviceudbydere er involveret.

Juridiske forpligtelser
Vi kan dele enhver personoplysning, når det kræves i henhold til lov eller regulering eller ved en domstols- eller administrativ afgørelse med lovgivningsmagt eller hvor det kræves af nogen af Smurfit Kappas tilsynsførende.

Forretningsoverdragelser
Dine personoplysninger kan overføres til en anden enhed samt vores juridiske og andre rådgivere, hvis vi gennemgår eller overvejer en fusion, erhvervelse, konkurs eller anden transaktion (eller foreslået transaktion), hvor den pågældende enhed overtager styringen af vores virksomheder eller aktiver (hel eller delvist).

6. Overførsler af personoplysninger

På grund af den globale karakter af vores forretning kan dine personoplysninger blive overført til Smurfit Kappa Group-selskaber, underleverandører og partnere i lande over hele verden. Vi træffer altid foranstaltninger for omhyggeligt at håndtere enhver international overførsel af personoplysninger for at beskytte dine rettigheder og interesser.

Nogle overførsler kan forekomme uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) til lande, der ikke har tilsvarende beskyttelsesniveauer. For sådanne overførsler er Smurfit Kappas politik, at de kun finder sted med forudgående skriftlig godkendelse og gennem implementering af passende overførselsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger. Standard kontraktmæssige klausuler anvendes til at dække overførsler af dine personoplysninger til vores tilknyttede selskaber og leverandører uden for EØS.

Du har ret til at anmode om yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har implementeret (inklusiv en kopi af overførselsforanstaltninger som nævnt ovenfor). Kontakt os, hvis du ønsker mere information eller vil anmode om en kopi af den relevante sikkerhed (som kan være redigeret for at sikre fortrolighed).

7. Databeskyttelse og opbevaring af data

Vi stræber efter at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse ved at anvende passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger baseret på typen af personoplysninger og den måde, vi behandler disse personoplysninger på.

Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe, det er nødvendigt for at levere vores produkter eller til markedsføringsformål (hvor samtykke er givet). I nogle tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retslige forpligtelser, for at forsvare en retslig påstand eller hvis det kræves i henhold til gældende lov, regel eller forordning. Generelt opbevarer Smurfit Kappa (eller dets serviceudbydere på dets vegne) disse oplysninger i en periode på 30 måneder efter, at du ophører med at interagere med os, medmindre vi er forpligtede til at opbevare dem i længere tid i henhold til lov eller gældende regler.

Enhver personoplysning slettes eller gøres utilgængelig, så snart formålet med opbevaringen ikke længere er relevant. Data gøres også utilgængelig eller slettes, når den foreskrevet opbevaringsperiode i henhold til lovene i dit område udløber, medmindre det er nødvendigt med fortsat opbevaring af data for at indgå eller opfylde en kontrakt.

8. Dine rettigheder i forhold til personoplysninger

I henhold til gældende om privatlivsbeskyttelse kan du som registreret have rettigheder over dine personoplysninger.

For yderligere information om, hvorvidt du kan udøve nogen af nedenstående rettigheder i dit område, kontakt os venligst på: grouplegal@smuriftkappa.com. Vi har angivet visse rettigheder for registrerede under GDPR i dette afsnit, som gælder for klienter baseret i EØS.

i. Anmod om adgang til dine personoplysninger: Giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler det lovligt.

ii. Anmod om rettelse af de personoplysninger, vi har om dig. Giver dig mulighed for at få eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig, rettet.

iii. Anmod om sletning af dine personoplysninger. Giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvor der ikke er nogen grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personoplysninger, hvis du har gjort indsigelse mod behandling (se nedenfor).

iv. Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger: Giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod behandling, når vi støtter os på en legitim interesse (eller en tredje parts interesse), og der er noget ved din særlige situation, der får dig til at ønske at gøre indsigelse mod behandlingen.

v. Anmod om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger: Giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du ønsker, at vi fastlægger deres nøjagtighed eller årsagen til behandlingen.

vi. Anmod om overførsel af dine personoplysninger til en anden part.

vii. Trække dit samtykke tilbage når som helst: Hvis din behandling af personoplysninger sker på grundlag af samtykke, vil tilbagekaldelse af samtykke ikke påvirke lovligheden af, hvordan vi har brugt dine personoplysninger, inden du tilbagekaldte samtykket.

viii. Indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed: Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder gældende lov, beder vi dig kontakte os først, så vi kan svare på din klage. Kontaktoplysningerne er tilgængelige her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Du kan anmode om at udøve ovenstående rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger. Dine rettigheder vil i hvert tilfælde være underlagt begrænsningerne fastsat i gældende databeskyttelseslove. Yderligere information om disse rettigheder og de omstændigheder, hvor de kan opstå i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, kan opnås ved at kontakte vores repræsentant for databeskyttelse skriftligt til Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irland.

9. Ændringer til denne privatlivspolitik

Vi forsøger konstant at forbedre vores service, så vi kan have behov for at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i teknologi, lovgivning, forretningsdrift eller enhver anden grund, vi finder nødvendig eller passende.

Hvis vi på noget tidspunkt beslutter at bruge dine personoplysninger på en markant anderledes måde end angivet i denne meddelelse eller på anden måde meddelt dig, da de blev indsamlet, vil vi underrette dig via e-mail eller post, og du vil have valget om, hvorvidt vi skal bruge dine personoplysninger på den nye måde.

10. Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller forespørgsler vedrørende denne persondatapolitik, måderne hvorpå vi indsamler og burger dine personlige oplysninger, eller dine valg og rettigheder vedrørende sådan indsamling og brug, tøv ikke med at kontakte os på:

i. Telefon +353 1 202 7000
ii. Email: grouplegal@smurfitkappa.com
iii. Adresse: Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irland

Senest opdateret: September 2023