Vand

 

Da vores forretning er afhængig af denne naturlige ressource, er både vandtilgængeligheden og effekten af vores vandforbrug af afgørende betydning for os.

Den globale tilgængelighed og bæredygtige forvaltning af vand og sanitet er et presserende bæredygtighedsspørgsmål og er kernen i FN's 2030-dagsorden. Det er også vigtigt for Smurfit Kappa, fordi vores forretningssucces afhænger af rigelig vandtilgængelighed, og de naturlige råmaterialer, som vi er afhængige af, har brug for vand for at opretholde økosystemerne, hvor de vokser.

For langt de fleste af vores aktiviteter er tilgængeligheden af 'frisk' vand ikke et problem i en overskuelig fremtid, og af det vand, vi indtager, returneres over 90% til naturen i god stand. Ikke desto mindre mener vi, at en ansvarlig tilgang til vand er afgørende.

Vi fokuserer vores indsats på yderligere at forbedre kvaliteten af det vand, vi udleder, og forstå de risici, der er forbundet med tilgængelighed og brug af vand i de områder, hvor vi opererer.

Vores forpligtelser

Forpligtelse nr. 1: Reducer det organiske indhold af vand, der returneres til miljøet fra vores mølleanlæg (COD) med 60% sammenlignet med 2005-niveauet inden 2025. 

Fremskridt: Siden 2005 har vi opnået en reduktion på 36,9%.

Forpligtelse nr. 2: Udfør miljøkonsekvensvurderinger af vandforbruget på vores papirfabrikker (hvor det er relevant) og udvikl målinger af vandforbruget.