Rejsen til Net Zero l Bæredygtighed | Smurfit Kappa

Vores rejse til Net Zero

 

 

Ægte bæredygtighed er end-to-end: fra indkøb og samarbejde med vores leverandører til produktion og produktudvikling til vores kunder. Vores økonomiske mål er i overensstemmelse med vores sociale, samfundsmæssige og miljømæssige ansvar. Vores langsigtede ambitioner, tredjeparts validerede mål og fortsatte handling i dag har os godt positioneret til at opfylde vores forpligtelser. 

2005

2005 er basisåret for vores CO2 mål.

2010

Fastlæggelse af mål om 20% reduktion af CO2-udledning inden 2020.

2013

Opnåelse af 20% reduktionsmålet med en 21% reduktion ved udgangen af 2013.

2014

Nyt mål om 25% reduktion af CO2-udledning inden 2020.

2018

Opnåelse af 25% reduktionsmålet for 2020 og fastsættelse af mere ambitiøst mål om 40% reduktion inden 2030.

2019

Godkendelse af investering på €134 millioner til en ny kedel i Nettingsdorf, Østrig.

2020

Fastlæggelse af et langsigtede mål om net zero inden 2050 og et mål om en 55% reduktion af CO2-emissioner inden 2030.

2021

Modtagelse af SBTi-godkendelse for vores CO2-emissionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen og lancering af Better Planet 2050-forpligtelser.

2022

En reduktion på 43,9% i CO2-emissioner. Succesfuld afprøvning af et hydrogenprojekt på vores Saillat-papirfabrik i Frankrig. Offentliggørelse af en betydelig investering på næsten 100 millioner dollars i en bæredygtig biomassekedel på vores Cali-papirfabrik i Colombia.

2023

Betydelig investering i vores Hoya-papirfabrik og plade-fremstillingsanlæg i Tyskland. Forventet reduktion af CO2-emissioner på 5.500 ton om året.

2024

Gennemgang af vores tredjeparts validering.

2024-2025

Identifikation af cirka 60 projekter til implementering indtil 2030 med henblik på at opnå vores mål om en 55% reduktion af CO2-emissioner.

2030

Bidrag fra topmoderne bæredygtig biomassekedel på vores papirfabrik i Cali, Colombia, forventes at reducere globale Scope 1 og Scope 2 CO2-udledninger med cirka 6%.

Efter 2030

Skalering af nye og fremvoksende teknologier, når de bliver tilgængelige.

Download vores Net Zero plan

Vores vigtigste bæredygtighedsprioriteter