Etik

 

Loyalitet, integritet og tillid er de værdier og det fundament, som Smurfit Kappa bygger på. Hvordan vi handler reflekterer, hvem vi er, mens vores fortsatte succes afhænger af, om disse handlinger ikke kun er lovlige, men også etiske.

Smurfit Kappa er dedikeret til at drive forretning i henhold til de højeste etiske standarder. Vores Adfærdskodeks og SpeakUp-politik  afspejler disse standarder og giver os alle de oplysninger, der er nødvendige for at stræbe efter højeste kvalitet både ift. vores produkter, vores service og forretningsforbindelser. Kodekset gælder for såvel vores bestyrelse, ledere og ansatte over hele verden. Vi kræver også at enkeltpersoner, enheder, agenter eller enhver, der handler på vores vegne, overholder denne politik.

Vores Adfærdskodeks er en guide, der beskriver vores juridiske og etiske ansvar samt synliggør de nødvendige oplysninger og ressourcer, der skal til for at kunne træffe de rette beslutninger på jobbet. Derudover sikrer vores SpeakUp tjeneste at alle har mulighed for at rapportere forseelser eller potentielle forseelser uden at frygte for repressalier.
Som en FTSE 100-virksomhed er det af største vigtighed, at alle i hele organisationen forstår deres ansvar i forbindelse med vores Adfærdskodeks, for derved at sikre, at vi lever op til de højeste standarder, samt driver forretning ud fra de forpligtelser inden for selskabsledelse, der forventes af os.