Effektiv forretning | Smurfit Kappa

Effektiv forretning

 

Vi lever op til alle interessenters forventninger

Bæredygtighed skaber værdi og er et centralt element i vores strategi. Vi samarbejder med kunder og leverandører og vækster deres og vores virksomheder bæredygtigt i hele værdikæden. Vores innovative emballageløsninger er materialeeffektive, produceret bæredygtigt og støtter kunderne i at opfylde deres bæredygtighedsmål.

Siden 2007, hvor vi begyndte at rapportere om vores fremskridt inden for bæredygtighed, har vores tilgang været at gøre vores resultater målbare, gennemsigtige og håndgribelige. Vi rapporterer vores fremskridt årligt og har vores bæredygtighedsdata uafhængigt sikret ved hjælp af GRI-standarder. Vi konverterer derefter dataene til håndgribelige, unikke kunderelevante oplysninger for at støtte op om vores innovations- og designprocesser. Certificering af vores ledelsessystemer tilføjer gennemsigtighed og troværdighed for vores interessenter, og at have klare politikker hjælper alle med at forstå, hvordan vi styrer vores præstationer.

Vi er forpligtet til at lede vores forretning etisk i overensstemmelse med vores erklærede værdier i erkendelse af, at godt socialt medborgerskab, afspejlet i, hvordan vi interagerer med vores medarbejdere, forretningspartnere og lokalsamfund, er en integreret ingrediens i at skabe en bæredygtig fremtid.

Vi mener, at etisk forretningsadfærd skal komme fra de øverste niveauer i virksomheden og forplantes ned gennem hele organisationen. Smurfit Kappa har specifikke politikker på centrale områder for bæredygtighed, som er en integreret del af forbedringen af den fremtidige performance.

For at skabe en bæredygtig vækst i vores forretning favoriserer vi korte forsyningskæder og vil arbejde med leverandører, hvis forretning stemmer overens med vores bæredygtighedsprincipper og -politikker.