Smurfit Kappa | Planeten

Planeten

 

En grønnere blå planet

Vores aktiviteter har i mange år været designet ud fra en cirkulær forretningsmodel. Det betyder at stræbe efter løsninger i et lukket kredsløb, maksimere ressourceeffektiviteten og minimere affald, herunder CO2-emissioner. Det betyder også levering af emballage, der beskytter vores kunders produkter og undgår emballageaffald og affald generelt. I 2021 øgede vi vores bidrag ved at sigte mod mindst netto nul CO2-emissioner inden 2050.

Vi driver en cirkulær forretningsmodel, der hovedsagelig bruger genanvendt fiberråmateriale. Det råmateriale af nye fibre, vi bruger, er vedvarende og af en bæredygtig oprindelse. Vi genbruger eller genanvender sidebaner, og vi bruger vedvarende energi og stræber efter energieffektivitet, hvor vi kan. Denne cirkulære tilgang øger ressourceproduktiviteten og øger vores konkurrenceevne.

Vores cirkulære forretningsmodel starter med bæredygtige primære råstoffer. Vores integrerede tilgang til producentansvar og genbrug af papir betyder, at 77 % af vores råmateriale er genanvendt fiber. Vi bruger økologiske biprodukter som biobrændstof, cirkulerer vores procesvand så mange gange, vi kan, og vi samarbejder med lokale organisationer om at finde alternative anvendelser til de defekte varer, vi modtager i vores leverancer af genbrugspapir, som vi ikke kan bruge i vores processer.

 

Reduktion af relative CO2-emissioner (siden 2005)
43,7%
Reduktion af relativt affald sendt til deponering (siden 2013)
35,8%
Emballageløsninger solgt som Chain of Custody certificeret
95,5%

 

I vores produktudviklingsfase arbejder vi hen imod synergier i hele værdikæden. Ved at designe emballageløsninger med et enkelt materiale skaber vi f.eks. effektivitetsgevinster i vores kunders pakkelinjer, og vi forbedrer emballagens genanvendelighed efter brug.

Skovene i sig selv er et lukket kredsløbssystem, der er grundlæggende for lokale klima- og vandsystemer. Når de forvaltes bæredygtigt, leverer de også en vedvarende kilde til råmaterialer til industrien, fungerer som kulstof og giver beskæftigelse.

Vores fire fokusområder for planeten