Smurfit Kappa | Sundhed, Sikkerhed og Trivsel

Sundhed, Sikkerhed og Trivsel

 

At have produkter produceret i et sikkert og sundt miljø er vigtigt for alle vores interessenter, især vores medarbejdere, deres familier og de samfund, hvor vi driver forretning. Derfor er vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og trivsel noget, vi tager meget alvorligt.

Sundhed, sikkerhed og trivsel for vores teams over hele verden er kernen i, Smurfit Kappa, og også dybt forankret i vores samfundsansvar. Det er en del af vores kultur og cementeret i vores organisatoriske værdier om: Sikkerhed, integritet, loyalitet og respekt. Vores vision er nemlig at sikre, at alle Smurfit Kappa-medarbejdere hver dag vender sikkert hjem til deres familier.

Dette koncept gælder ikke kun for vores egne medarbejdere, men også for entreprenører, underleverandører og andre besøgende på vores fabrikker. At drive en global, integreret forretningsmodel betyder, at vi har et sæt sundheds- og sikkerhedsprocedurer og ledelsessystemer, der ejes og administreres af lande eller regioner, der spænder over alle vores afdelinger fra produktionssteder til kontorer. De lokale sundheds- og sikkerhedsteams sikrer, at vi overholder lokal lovgivning, men også overholder koncernens politikker og revisionsprotokoller. 

Vores Safety for Life-initiativ har identificeret seks højrisikoområder, hvor der er udviklet specifikke værktøjer til at fremme stærk risikostyring og sikre valg på arbejdspladsen. Disse områder er: Energiisolering; Ledelse af entreprenører; Kontakt med bevægelige maskiner; Interaktioner mellem mennesker og køretøjer; Lager og baggårde; og arbejde i højden.

Reduktion i TRIR (Total Recordable Injury Rate) siden 2018
48%
Timer af karriereudvikling pr. fastansat medarbejder
22 timer
Seneste Sundhed og Sikkerhed engagement score
77%