Medarbejderengagement | Karriere | Smurfit Kappa

Medarbejderengagement

 

Hos Smurfit Kappa tager vi din mening alvorligt.

I 2014 lancerede vi My Voice, vores første globale medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Over 34.000 af vores medarbejdere besvarede My Voice, hvilket gav os en vigtig tilbagemelding om deres synspunkter og forslag til forbedringer på arbejdspladsen. Dette førte til praktiske, håndgribelige resultater med over 1.200 handlinger og forbedringer på vores fabrikker i hele verden. Disse falder ind under tre hovedoverskrifter:

Kommunikation – hvor der blev etableret bedre kommunikationskanaler til fremlæggelse af virksomhedens generelle præstation og lokale emner.
Anerkendelse – anerkendelse af teams eller individuelle personer, der har gjort mere end det, der blev forventet af dem i deres arbejde.
Karrieremuligheder – muligheder for et karriereforløb blev defineret tydeligere på alle niveauer inden for koncernen.

Tilbagemeldingen vedrørende denne nye kommunikationskanal var ekstremt positiv, da den gav vores medarbejdere mere indflydelse på ledelsen af virksomheden og definering af initiativer, der vil føre til fremtidig succes.

Vi udførte endnu en My Voice undersøgelse i 2017, og vi er lige nu i færd med at indsamle informationerne fra den, atter en gang for at implementere initiativer og ideer til forbedringer.