Klimaændringer

 

Minimering af energiforbruget og overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, herunder biomasse, er centrale elementer i vores klimaændringsstrategi, der sigter mod at reducere vores emissioner i overensstemmelse med Parisaftalen og nå mindst nettonul senest i 2050.

Afbødning af klimaændringer er det mest presserende spørgsmål i vores tid, og vores strategi er at reducere CO2-emissionerne i hele vores værdikæde. Vores mål om energieffektivisering reducerer klimapåvirkningen og sænker omkostningerne.

Vores CO2-reduktionsmål er blevet godkendt af Science Based Targets-initiativet (SBTi) som værende i overensstemmelse med de niveauer, der kræves for at opfylde målene i Parisaftalen.

Vi tilpasser vores klimastrategi til FN's verdensmål: nr. 7 (Bæredygtig energi), 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (Klimaindsats). Vores fokus er på at forbedre vores egne energieffektive produktionssystemer med lav emission, øge vores brug af vedvarende brændstoffer, sænke kundernes CO2-aftryk og reducere CO2-emissionerne i vores forsyningskæde.

Reduktion af emissioner

Vi bruger en tregrenet tilgang til at reducere vores kulstofintensitet:

Effektiv energiproduktion

  • Investering i højeffektive kraftvarmesystemer.
  • Forbedring af effektiviteten af vores nuværende kedelhuse.

Energibesparende programmer

  • Reduktion af vores energiforbrug gennem forskning og nye teknologier.
  • Investering i CO2-reduktioner af fossile brændstoffer.

Reduktion af CO2-emissioner

  • Hvor det er muligt, overgang til CO2-neutrale biobrændstoffer og andre vedvarende løsninger.

Ved hjælp af vores værktøjspakke, herunder Paper to Box og Pack Expert, arbejder vi sammen med kunderne om at fastlægge deres emballages CO2-aftryk og udvikle smarte løsninger, der kan reducere deres emissioner betydeligt. Vi hjælper dem med at undgå produktspild, minimere overemballering og øge genanvendelsen. 

Vores mål

  • At reducere CO2-udledningen med 55 % inden 2030 i forhold til indeks 2005.
  • At opnå mindst nettonul-emissioner inden 2050.

Opnåede fremskridt

  • 43,9% reduktion i CO2-emissioner siden 2005.

Vores Net-Zero-overgangsplan

Vores langsigtede ambitioner, tredjepartsvaliderede mål og fortsatte handling i dag har os godt positioneret til at opfylde vores forpligtelser.

 se vores net zero plan