Smurfit Kappa | Personalestrategi

Personalestrategi

Smurfit Kappa kontorfolk 


Det har altid været Smurfit Kappas ambition at blive anerkendt som et globalt beundret firma, et fantastisk sted at arbejde og en foretrukken arbejdsgiver for top-talenter. Disse ambitioner er ikke kun baseret på forretningsvækst, men også på vores forståelse af, at vores succes drives af vores højt værdsatte og motiverede teams over hele verden.

Vores strategi har til formål at hjælpe os med at tiltrække, fastholde, belønne og frigøre folks talent og potentiale – at udvikle vores medarbejdere og dermed opnå vækst i vores forretning og fokus er på:

  • Forståelse af de organisatoriske behov og forretningsstrategien.
  • Identificering af HR-strategi og personaleprioriteter, der kræves for at udføre forretningsstrategien.
  • Fastlæggelse af HR-køreplanen for at sikre "menneskelig kapital" til at tackle forretningsmæssige udfordringer og leve op til strategien.
  • Sørge for at HR-tjenester og HR-funktioner er på plads til de nuværende og fremtidige behov.

Vores personalestrategi er baseret på fire centrale søjler:

Medarbejderudvikling-ikon

Medarbejder- og talentudvikling

Vores ambition:

At hjælpe vores medarbejdere med at udvikle deres karriere og indfri deres potentiale, så vi kan realisere vores ambition for dem og organisationen, når vi bevæger os fremad.

Medarbejdererfaring-ikon

Medarbejderoplevelse og intern kommunikation

Vores ambition:

At skabe en kontinuerlig tovejsdialog og derved sikre, at vores medarbejdere forstår vores strategi og den rolle, de spiller, og at inspirere dem til at yde deres bedste hver dag.

Inklusion Diversitet Ligheds ikon

Inklusion, mangfoldighed og ligestilling

Vores ambition:

At skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor alle har en reel følelse af tilhørsforhold og kan være deres autentiske jeg på arbejde hver dag. 

Priser og anerkendelse

Belønninger og anerkendelse

Vores ambition:

Vi tilstræber at tiltrække, fastholde og anerkende vores medarbejdere gennem konkurrenceprægede arbejdsmetoder. At sikre, at folk ikke kun belønnes på passende vis ud fra et monetært perspektiv, men også ser deres resultater anerkendt og værdsat på arbejdspladsen.