Personalestrategi

Smurfit Kappa kontorfolk 

Vores vision: For at være en foretrukken globalt anerkendt arbejdsgiver tror vi på, at vores medarbejdere skal være det bankende hjerte i vores virksomhed.

Vi lancerede vores udviklede Personalestrategi for 2020-2023 tilbage i 2019 og har fortsat med at opbygge og udvikle den år for år for at sikre, at virksomheden er succesfuldt set ud  fra et menneskeligt perspektiv.

Vores strategi har til formål at hjælpe os med at tiltrække, fastholde, belønne og frigøre folks talent og potentiale – at udvikle vores medarbejdere og dermed opnå vækst i vores forretning og fokus er på:

  • Forståelse af de organisatoriske behov og forretningsstrategien.
  • Identificering af HR-strategi og personaleprioriteter, der kræves for at udføre forretningsstrategien.
  • Fastlæggelse af HR-køreplanen for at sikre "menneskelig kapital" til at tackle forretningsmæssige udfordringer og leve op til strategien.
  • Sørge for at HR-tjenester og HR-funktioner er på plads til de nuværende og fremtidige behov.

Vores personalestrategi er baseret på fire centrale søjler:

Medarbejderudvikling-ikon

Medarbejder- og talentudvikling

Vores ambition:

At hjælpe vores medarbejdere med at udvikle deres karriere og indfri deres potentiale, så vi kan realisere vores ambition for dem og organisationen, når vi bevæger os fremad.

Medarbejdererfaring-ikon

Medarbejderoplevelse og præstation

Vores ambition:

At skabe en kontinuerlig tovejsdialog og derved sikre, at vores medarbejdere forstår vores strategi og den rolle, de spiller, og at inspirere dem til at yde deres bedste hver dag.

Inklusion Diversitet Ligheds ikon

Inklusion, mangfoldighed og ligestilling

Vores ambition:

At skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor vi hver især føler os inkluderet, støttet og respekteret i vores daglige arbejde.

Priser og anerkendelse

Belønninger og anerkendelse

Vores ambition:

Vi tilstræber at tiltrække, fastholde og anerkende vores medarbejdere gennem konkurrenceprægede arbejdsmetoder. At sikre, at folk ikke kun belønnes på passende vis ud fra et monetært perspektiv, men også ser deres resultater anerkendt og værdsat på arbejdspladsen.