Smurfit Kappa | Affald

Affald

Affald, genbrug 

Det er Smurfit Kappas mål at bidrage til en verden uden affald ved at støtte begrebet cirkularitet.

Efterhånden som efterspørgslen efter produkter og ydelser vokser, er effektiv ressourcebrug og affaldsreduktion en vigtig del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Smurfit Kappa bidrager ved at bruge fornybare og genanvendte ressourcer og ved at fokusere på effektivitet inden for brug af energi og vand.

Vores produkter er designet til at hindre tab af og skade på de forbrugsvarer, som de beskytter. Vores emballage produceres effektivt og har den rette vægt for at optimere effektiviteten og reducere affaldsmængden. Emballagen er fremstillet af 100 % vedvarende og genanvendelige materialer, kan ifølge seneste forskning genbruges 8-25 gange, og når fibrene er opbrugt, kan de typisk bruges til energiproduktion eller i landbruget.

En verden uden affald

Vi tror på, at cirkulær økonomi er fremtidens forretningsmodel, og at vi har en vigtig rolle at spille. At undgå affald er et vigtigt emne for vores interessenter, og mange af vores kunder har erklæret mål om at reducere det.

I sidste ende skal alt affald ses som et råmateriale, og med genanvendelsesprocenter på 88% lever vores papirbaserede emballageløsninger op til den ambition. Men vi vil gerne lukke yderligere kredsløb og samarbejde med interessenter som forbrugere og andre brancher om at genindvinde og/eller genanvende affaldsmaterialer, der ellers ville blive sendt til deponering.

Vores forpligtelse

Forpligtelse nr. 1: Reducere affaldet, der sendes til deponering, med 30% pr. ton produkt produceret af vores papirfabrikker sammenlignet med 2013-niveauet inden 2025.

Fremskridt: Siden 2013 har vi opnået en reduktion på 35,8%, hvilket betyder, at vi har nået målet to år før tid.

Vores Better Planet Packaging-initiativ fokuserer på at reducere mængden af emballageaffald og fremmer innovation inden for papirbaseret emballage, samtidig med at vores råvarer holdes i genanvendelseskredsløbet.

Vi arbejder også med genbrugs- og papirproducerende industrier for at holde vores råvarer i genanvendelseskredsløbet.