Case Study: Omsorg for dine kolleger

Smurfit Kappa medarbejdere i Latin Amerika 

Indsigt fra fabriksgulvet anvendt til at forhindre ulykker

Smurfit Kappas sundheds- og sikkerhedspolitik er fokuseret på at skabe en kultur, hvor alle bekymrer sig om hinandens sundhed og sikkerhed. Det betyder at involvere sig med åbenhed, engagement og værdighed. Vi opfordrer til at stå frem og komme med ideer og forslag til, hvordan vi kan forhindre hændelser i at ske og skabe større sikkerhedsbevidsthed.

I vores Argentina og Chile Cluster har fokus på indsigt fra fabrikken resulteret i nye måder at arbejde på. Regionen startede en 2020 Safety Alert-kampagne, der sigter mod at reducere ulykkesfrekvensen. Alle afdelinger implementerer nu en kvartalsvis sikkerhedsplan, som er inkluderet i regionens risikostyringsplan. Det betyder løbende gennemgang af regionens sikkerhedsstatus af ledelsesteamet og indførelse af nye, innovative tilgange til sundhed og sikkerhed.

På Sunchales bølgepapfabrik i Argentina medførte COVID-19-pandemien mange udfordringer. Som en del af deres sundheds- og sikkerhedsuddannelse gennemførte afdelingen 60-90 minutter lange sikkerhedskurser med fokus på motivation, forebyggelse af sikkerhedsrisici og identifikation af sikkerhedskontroller. Men pga. pandemien var det ikke længere muligt at mødes som mange til lange kurser, så i stedet etablerede man Sikkerhedspauser. En 'Sikkerhedspause' gjorde det muligt for et skift at tage en pause for at diskutere og reflektere over sikkerheden på stedet og dele ideer for at holde alle sikre.

Den chilenske bølgefabrik besluttede at fokusere og forbedre opmærksomheden på eksterne håndværkere, der besøgte stedet, og sikre, at deres sikkerhed blev behandlet med lige så stor betydning som en intern medarbejder. Koordinering af eksterne håndværkere kan være kompleks, og derfor kom sikkerhedskoordinatoren hos Corrugado Chile, Jaime Carreño, og teamet på stedet med en idé. Oprettelse af en sikkerhedstabel, der kan bruges til at dele relevante oplysninger sammen med kontroldokumenter til arbejde på stedet, kan deles med besøgende. Dette omfattede at have supportmateriale til sikkerhedssamtaler og alt papirarbejde til rådighed til udfyldning.

"Vi har opnået mange gode fremskridt i vores region," siger Cluster Health and Safety Manager, Claudio Martinez. Han tilføjede "vi kan se, at tilskyndelse til åbenhed og plads til diskussion motiverer teams til at have fokus på forbedringer og være nytænkende. Det virkelige bevis på dette har været reduktionen i vores TRIR med 26% i de sidste to år."