Smurfit Kappa | Sustainable and Responsible Sourcing | Til leverandører

Til leverandører

 

Vores mål er kun at samarbejde med deltagere i forsyningskæden, der er villige til at omfavne vores bæredygtighedsprincipper.

Vores tilgang er at samarbejde med vores leverandører og anmode dem om at anvende bæredygtig praksis. Tilbagevendende revisioner og opfølgningsprogrammer vil blive anvendt til at sikre fortsatte fremskridt.

For at være en del af vores vision og strategi skal alle leverandører overholde Smurfit Kappa Supplier's Code of Conduct og følge Smurfit Kappas Sustainable Sourcing Policy.

Alle leverandører, der leverer træ- eller fiberbaserede råvarer, er forpligtet til at overholde vores Forestry and Fibre Sourcing Policy.

Smurfit Kappa har udviklet et revisionsprogram for bæredygtig sourcing med syv søjler, der er baseret på risikokortlægning. Risikokortlægningen begynder med at identificere de mest kritiske leverandørgrupper, som prioriteres i vores auditprogram. Leverandører er forpligtet til at deltage i disse revisioner og deres opfølgningsprogrammer, der understøttes af vores sourcingteams.