Case Study: Roermond, en førende cirkulær papirfabrik

Roermond Genbrug 

Hos Smurfit Kappa Roermond Papier tilstræber vi at opnå den højeste merværdi fra ressourcer på en bæredygtig og energieffektiv måde. For at opnå dette kapitaliserer papirfabrikken ved først at lukke kredsløbet inde i fabrikken med fokus på råmaterialer, energi og vand, men lukker derefter de resterende kredsløb af materialer, der ikke kan bruges i fabrikken og samarbejder herefter med lokale partnere fra forskellige sektorer. En cirkulær tilgang. "For at blive til genbrug er der behov for bedre adskillelse af materialer. Separation starter i begyndelsen af papirfremstillingsprocessen, men er fortsat vigtig gennem hele produktionsprocessen," siger Wouter Lap, administrerende direktør, Roermond Papier.

"Vores papirfabrik i Roermond er en frontløber, når det kommer til cirkularitet. 99% af det råmateriale, der kommer ind i fabrikken, får et formål og et andet liv."

Roermond papirfabrik blev anerkendt med PPI-prisen i 2013 og 2019 for sin bioenergistrategi og miljøledelse. 100% af det anvendte råmateriale er fra bæredygtige kilder. Størstedelen af råmaterialet omdannes til papir, men efter vores cirkulære tilgang genbruges eller upcykles de forskellige såkaldte frasorteringer eller sidebaner, og disse sidebaner omdannes til værdifulde materialer. Ud af ca. 1.000 kg genbrugs- og genbrugspapir, der kommer ind i fabrikken, er der kun 1 % tilbage, som i øjeblikket ikke udnyttes.

Innovation og løbende forbedringer understøtter fremskridt med energiforbruget på fabrikken, som er en del af et benchmark for Europa. Det er vigtigt, at selvom produktionen på fabrikken har oplevet en vækst på 95% siden 1990, er CO2-emissionerne kun vokset med 19%; Det betyder, at væksten i produktionen næsten er opnået som CO2-neutral. For at nå vores mål om ingen fossile CO2-emissioner inden 2050 fortsætter vi med at skabe nye muligheder, men vi er afhængige af nye og innovative teknologier.