[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]
2021-11-09T00:00:00

Průvodce k obalům nevzbuzujícím frustraci (FFP)

 

Prodej na Amazonu přináší celou řadu příležitostí podnikům všech velikostí. Můžete oslovit nové spotřebitele a prodávat své výrobky po celém světě, ale společnost Amazon má určité předpisy a pokyny, které musíte dodržovat, abyste mohli tyto výhody využívat. Program Obaly nevzbuzující frustraci (FFP) spustila společnost Amazon již v roce 2008 a v průběhu let prošel různými úpravami, avšak i dnes je stále velmi aktuální.

Za posledních šest let snížila společnost,Amazon díky těmto programům hmotnost obalů na jednu zásilku o 36 % a odbourala jeden milion tun obalů. Na snižování obalů se nezaměřuje pouze společnost Amazon, ale také spotřebitelé. Zákazníci dnes upřednostňují podniky, které činí udržitelná rozhodnutí, přičemž obaly hrají obrovskou roli při jejich rozhodování o nákupu.

Ve Smurfit Kappa jsme experty na program FFP od společnosti Amazon a již mnoho let vytváříme krabice pro tento program. Pokud chcete mít svůj obal certifikovaný pro program FFP, přečtěte si našeho kompletního průvodce.

Co je program obaly nevzbuzující frustraci od společnosti Amazon?

Obaly nevzbuzující frustraci neboli FFP je soubor pokynů pro balení vytvořených společností Amazon, které musí jejich prodejci dodržovat. Cílem programu je snížit nadbytečné množství obalů, zlepšit zákaznickou zkušenost a zvýšit udržitelnost. Program FFP se skládá ze tří certifikačních úrovní, do kterých spadají všechny výrobky. Mezi ně patří:

  • Úroveň 1Obaly nevzbuzující frustraci.: Aby obal splnil certifikaci Úrovně 1, musí být 100% recyklovatelný v běžném systému recyklace papíru, snadno se otevírat a používat minimální množství materiálu. Výrobky Úrovně 1 také nevyžadují žádnou přípravu společnosti Amazon pro odeslání a nepotřebují přebal. Schválení vašich výrobků pro Úroveň 1 je pro vaši firmu nejvýhodnější možností. Z každého prodeje můžete generovat motivační platby a ve vašem produktovém listu budou uvedeny informace o vašich skvělých iniciativách v oblasti obalů, což povzbudí spotřebitele k tomu, aby vás upřednostnili před vaší konkurencí.
  • Úroveň 2Doprava ve vlastní krabici: Výrobky Úrovně 2, označované také jako SIOC, lze zasílat v jejich vlastním obalu, aniž by potřebovaly přebal nebo přípravu od společnosti Amazon.
  • Úroveň 3 Obaly bez přípravy: Poslední úrovní je Obal bez přípravy (Prep-Free Packaging = PFP), přičemž tyto výrobky budou pro přepravu vyžadovat přebal od společnosti Amazon. Všechny výrobky Úrovně 3 podléhají zpětnému zúčtování ze strany společnosti Amazon. Pokud vaše výrobky patří do Úrovně 3, budete muset počítat s dodatečnými náklady. 

Jaké jsou požadavky na obaly bez frustrace?

Většina prodejců na Amazonu se snaží mít výrobky certifikované jako obaly bez frustrace, protože je s tím spojeno mnoho obchodních výhod. FFP je nejen skvělé pro vaše spotřebitele, ale také pro vaši firmu, protože se nemusíte starat o zpětné zúčtování od společnosti Amazon za náklady na dopravu a můžete mít prospěch z FFP incentives. Aby byl obal certifikován jak FFP Úrovně 1, musí splňovat všechny tyto požadavky kladené na obaly bez frustrace:

  • Tvar: Obdélníkový se šesti plochami
  • Velikost: Minimální rozměry výrobku musí být 15,2 x 10,2 x 0,95 cm (6” x 4” x 0,375”)
  • Hmotnost: Maximální přípustná hmotnost je 23 kg
  • Bez poškození: Minimální míra poškození nebo závad, ověřená testováním shody podle ISTA 6
  • Nižší množství odpadu: Snižte množství odpadu z obalů tím, že budete mít uspokojivý product-to-packaging ratio
  • Recyklovatelnost: Vyrobeno z materiálů, které jsou 100% recyklovatelné v běžném systému recyklace, jako např. papírové obaly
  • Snadné otevření: FFP od společnosti Amazon klasifikuje obaly jako „snadno otevíratelné“, pokud lze veškerý obsah vyjmout za méně než 120 sekund, přičemž použití nůžek je minimální.

Jak získat certifikaci FFP od společnosti Amazon pro váš obal?

Ve Smurfit Kappa jsme experty na obaly nevzbuzující frustraci (FFP) od společnosti Amazon a náš tým plně rozumí certifikačnímu procesu a jeho požadavkům. Můžeme pomoci s každou fází certifikace a tento proces jsme rozdělili do tří jasných fází:

1. Design krabice
Tato první fáze je o tom, co prodáváte a jak své výrobky balíte. Každý z vašich výrobků obdrží ASIN (Standardní identifikační číslo Amazon = Amazon Standard Identification Number), a tímto získají certifikaci FFP. Podívejte se svůj stávající obal a způsob, jak jej předělat, aby byl více přívětivý pro eCommerce, a z hlediska FFP. Vyvarujte se perforací a otvorů v obalu a používejte materiály na bázi papíru. 

Když připravujeme certifikaci FFP, vytvoříme prototyp, abychom mohli před přechodem do další fáze ověřit, zda projde. Také doporučujeme vyhnout se certifikaci pro každý ASIN, aby se omezilo vyplňování formulářů.

2. Testování a certifikace
Jakmile je návrh vašeho obalu připraven k použití, další fází procesu je testování. V této fázi zvážíme potřeby vašich zákazníků a také všechny důvody, proč by společnost Amazon mohla váš obal odmítnout. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, určitě je vyřešíme před tím, než přikročíme k certifikaci. 

Společnost Amazon umožňuje podnikům jejich vlastní certifikaci, s čímž může tým Smurfit Kappa pomoci. U nekřehkých položek můžeme provést vlastní certifikaci v kterémkoli z našich místních závodů. Pro křehké předměty můžeme využít naše certifikované laboratoře ISTA v Northamptonu ve Velké Británii a v Hoogeveenu v Nizozemsku.

3. Zápis
Po spolupráci se Smurfit Kappa na vytvoření vašeho řešení FFP jste připraveni přihlásit své položky do Úrovně 1 pro obaly nevzbuzující frustraci. Toto je poslední fáze a měla by se dokončit pouze tehdy, když jste připraveni začít posílat svůj nový obal do Amazon Fulfillment Centers (Centra plnění Amazon). Pokud se zaregistrujete dříve, budete muset celým certifikačním procesem projít znovu a to od začátku do konce. 


Pokud jste připraveni začít používat obaly nevzbuzující frustraci a využívat nespočetné množství výhod, které společnost Amazon nabízí, potom je zde Smurfit Kappa, aby vám pomohla. Díky našim inovativním obalovým řešením vám můžeme pomoci výrazně snížit náklady, uspokojit poptávku spotřebitelů a zajistit dosažení vašich cílů v oblasti udržitelnosti. Chcete-li podrobně probrat své požadavky na FFP, promluvte si s jedním z našich odborníků, který vás celým procesem provede.

Chcete si popovídat s jedním z našich odborníků na FFP?

Kontaktujte nás už dnes

* Povinná pole

Potvrzuji, že jsem si precetl a souhlasím s obsahem prohlášení o ochrane osobních údaju. Kdykoli máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údaju pro úcely prímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.