Jak możemy Ci dziś pomóc?

BETTER PLANET PACKAGING

Czy wiesz, że papier rozkłada się szybciej niż ogryzek?

Papierowe opakowania to jeden z najbardziej zrównoważonych, dostępnych materiałów: są odpowiednie do recyklingu, odnawialne i - niezmiennie od kilku lat, mają najwyższy wskaźnik recyklingu. Nawet jeśli zostaną wyrzucone do śmieci, ulegną rozkładowi.


W rzeczywistości, papier rozkłada się szybciej niż liść!
Składa się na to wiele czynników:

Papier jest najczęściej zbieranym i najbardziej odpowiednim do recyklingu materiałem na świecie!


Ponieważ dążenia do ograniczenia ilości odpadów nabierają tempa, łatwość, z jaką można dany materiał poddać recyklingowi jest coraz cenniejszym atutem. Wskaźnik recyklingu i poziom zbiórki dla papieru i tektury są wyższe niż w przypadku jakiegokolwiek innego materiału do opakowań i wynoszą odpowiednio 83% i 92,5%. (Eurostat 2016)
W firmie Smurfit Kappa przyczyniamy się do świata bez zanieczyszczeń poprzez popieranie idei cyrkulacji. Zbieramy zużyte opakowania i ponownie wykorzystujemy ponad 90% materiałów w systemie zamkniętego obiegu.

Papier chroni więcej surowców niż sam ich zużywa


Opakowanie jest niezbędne, by zminimalizować uszkodzenia produktów i przedłużyć ich okres użytkowania. Wytwarzanie produktów zużywa średnio dziesięć razy więcej surowców (materiałów, energii i wody) niż produkcja opakowań służących do ich ochrony. Bez opakowań wiele wyprodukowanych towarów i produktów żywnościowych uległoby zniszczeniu lub zepsuciu przed dotarciem do konsumenta.

Opakowania papierowe wspierają zdrowe lasy


Naturalne lasy na świecie zagrożone są takimi czynnikami jak rolnictwo, niezrównoważony wycinka lasów, górnictwo, projekty infrastrukturalne oraz wzrost częstości występowania i intensywności pożarów (WWF 2015). Ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na opakowania wykonane na bazie papieru, niezbędna jest zrównoważona gospodarka leśna.
Nasza firma zarządza gospodarką leśną w oparciu o trzy zasady zrównoważonego rozwoju: promowanie wzrostu gospodarczego, odpowiedzialne zużycie surowców naturalnych i wsparcie spójności społecznej niezależnie od lokalizacji naszych lasów i plantacji. Wszystkie plantacje i gospodarki leśne naszej firmy posiadają certyfikację FSC® i/lub PEFC™.

 

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję treść oświadczenia o ochronie prywatności .