Sustainability Survey CZ

Report z výzkumu zdarma ke stažení

Udržitelnost přetváří obchodní prostředí správným způsobem

Stáhnout

Smurfit Kappa spolupracuje s Financial Times na výzkumu, který si klade za cíl najít odpovědi na některé z nejpalčivějších otázek týkajících se udržitelnosti.

Nyní o tom není pochyb: udržitelnost je existenční výzvou naší doby. Zatímco se podniky vyrovnávají s přetrvávajícími důsledky pandemie COVID-19, spotřebitelé si uvědomují dalekosáhlé dopady, které mohou jejich rozhodnutí mít. Rostoucí sociální a environmentální povědomí se přetavilo v naléhavou výzvu k činům, přičemž se zvyšuje tlak na snižování dopadů změny klimatu a spotřeby.

Zjistěte, jak efekt udržitelnosti mění podniky k lepšímu, a prostudujte si, co je nezbytné pro nový typ podnikání.

Nalezení rovnováhy mezi udržitelností a ziskovostí. 

S ohledem na tuto nejistotu přecházejí přední firmy – ať už jde o zavedené podniky, rozvíjející se značky nebo narušitele trhu – od "globálních" slov k "podnikovým" činům. A jak se snaží udržet si svou aktuální pozici, nikdy pro ně nebylo důležitější najít rovnováhu mezi udržitelností a ziskovostí.

Náš nový výzkum to dokládá:

 • 83% podniků popisuje udržitelnost jako obchodní příležitost, kterou je třeba využít.  
 • 72% tvrdí, že udržitelnost je trvalý trend. 
 • 74% tvrdí, že nebudou čekat, až jejich konkurenti "zvednou sázky" předtím, než vytvoří definici vlastních měřítek úspěchu.

Co se z této zprávy o výzkumu dovíte?

Co tedy mohou dnešní podniky dělat? A jak mohou propojit své podnikové výkaznictví s cíli udržitelnosti, aby ukázaly, že podnikají náležité kroky, a prokázaly účinnost? Na druhé straně rovnice ovšem stojí tato otázka: Co zákazníci očekávají od podniků, od nichž nakupují produkty a služby?

Náš nový výzkum se snažil najít odpovědi na tyto otázky a zjistil, že podniky působící v tomto novém věku udržitelnosti budou muset:

 • Uznat, že udržitelnost je katalyzátorem změny a vytváří příležitosti pro růst.
 • Vyvážit postupy udržitelnosti se ziskovostí, pokud chtějí získat dlouhodobou podporu zúčastněných stran.
 • Pochopit, že při převaze generace mileniálů a generace Z se musí firemní kultura sladit se společenskými výzvami k akci.
 • Přizpůsobit se očekáváním spotřebitelů ohledně udržitelnosti s cílem posílit vztahy mezi značkou a zákazníky.
ZÍSKEJTE SVOU KOPII IHNED

Informace o tomto výzkumu

Údaje citované v této zprávě vycházejí ze dvou průzkumů zadaných Smurfit Kappa a provedených společností Longitude, což je divize The Financial Times, v lednu 2020. První průzkum, který zahrnoval 200 vedoucích pracovníků z Velké Británie, zjišťoval postoje a přístupy směrem podnikové udržitelnosti v celém segmentu rychle se pohybujícího spotřebního zboží (FMCG), maloobchodu, eCommerce a spotřebitelských výrobků.  

Druhý průzkum, který zahrnoval 1500 spotřebitelů z Velké Británie, zjišťoval postoje a přesvědčení ohledně udržitelnosti, jejich dopad na chování spotřebitelů a očekávání spotřebitelů, pokud jde o podnikové postupy udržitelnosti.  

Přestože byl tento výzkum proveden několik týdnů před rozšířením pandemie COVID-19 v celé Evropě, věříme, že potřeba podniků a spotřebitelů podnikat kroky směrem k udržitelnosti není o nic méně naléhavá. V současnosti se podniky vyrovnávají s ústupem pandemie. Jsme přesvědčeni, že to posílí podnikovou udržitelnost jako obchodní pravidlo, spíše než konkurenční výhodu. 

Kromě kvantitativního výzkumu provedla v období od ledna do března 2020 společnost Longitude také řadu podrobných kvalitativních rozhovorů, aby získala poznatky o podnikové udržitelnosti v praxi. Zpovídala následující osoby: 

 • Véronique Cremades-Mathis, globální vedoucí pro udržitelné obaly, Nestlé
 • Gian De Belder, vedoucí vědecký pracovník, Procter & Gamble
 • Simon Boas Hoffmeyer, hlavní ředitel pro udržitelnost a komunikaci, Carlsberg Group
 • Ioannis Ioannou, docent strategie a podnikání, London Business School
 • Loukia Tzekaki, zástupce ředitele pro firemní komunikaci a udržitelnost, Procter & Gamble
 • Arco Berkenbosch, viceprezident pro inovaci a vývoj, Smurfit Kappa
 • Steven Stoffer, viceprezident pro udržitelnost a vývoj, Smurfit Kappa
 

Vyplňte krátký formulář níže a získejte přístup k této zprávě

* Povinné pole

Potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů. Kdykoli máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.