Jak Vám dnes můžeme pomoci?

Sběrový papír - parametricky střední složení

2.01 Noviny

'Newspapers, containing a maximum of 5% of newspapers or advertisements coloured in the mass. '

Noviny, obsahující maximálně 5 % novin nebo reklam většinou zbarvených.

Podle FSC STD 40.007 tato kategorie běžně obsahuje 100 % POSPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU. Obsah všech dodávek odpovídá definicím a popisům uvedeným v normě CEPI EN643.

Technický popis

 • Bude věnováno maximální úsilí, aby nedošlo k tomu, že by následující zakázané kategorie papíru byly v dodávkách recyklovaného papíru smíchány:   
 • Kontaminovaný recyklovaný papír a lepenka z nemocnic   
 • Recyklovaný papír a lepenka obsahující chemické látky nebo zbytky jídel
 • Krycí materiály, například papír používaný pro zakrytí nábytku při opravách a malování   
 • Hlavně balíky   
 • Staré archivy z knihoven, kanceláří atd., pokud obsahují polychlorované bifenyly (PCB)
 • Zajištění podmínek skladování a přepravy s ochranou před křížovou kontaminací, tj. před nebezpečnými látkami nebo nepříjemným pachem
 • Dodané balíky budou označeny dohodnutým dodavatelským kódem, což je obvykle třímístné číslo nastříkané na balících nebo na štítku připevněném k zadní straně balíku

Segmenty

Jaké jsou technické parametry tohoto výrobku?

Noviny, obsahující maximálně 5 % novin nebo reklam většinou zbarvených.

Podle FSC STD 40.007 tato kategorie běžně obsahuje 100 % POSPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU. Obsah všech dodávek odpovídá definicím a popisům uvedeným v normě CEPI EN643.

Technický popis

 • Bude věnováno maximální úsilí, aby nedošlo k tomu, že by následující zakázané kategorie papíru byly v dodávkách recyklovaného papíru smíchány:   
 • Kontaminovaný recyklovaný papír a lepenka z nemocnic   
 • Recyklovaný papír a lepenka obsahující chemické látky nebo zbytky jídel
 • Krycí materiály, například papír používaný pro zakrytí nábytku při opravách a malování   
 • Hlavně balíky   
 • Staré archivy z knihoven, kanceláří atd., pokud obsahují polychlorované bifenyly (PCB)
 • Zajištění podmínek skladování a přepravy s ochranou před křížovou kontaminací, tj. před nebezpečnými látkami nebo nepříjemným pachem
 • Dodané balíky budou označeny dohodnutým dodavatelským kódem, což je obvykle třímístné číslo nastříkané na balících nebo na štítku připevněném k zadní straně balíku

Segmenty

Možnosti sběru odpadního papíru

Jak se vypořádat s papírovým odpadem

Kontaktujte nás už dnes

Potvrzuji, že jsem si precetl a souhlasím s obsahem prohlášení o ochrane osobních údaju. Kdykoli máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údaju pro úcely prímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat.

Component "Related Products" has no content