Case Study: Het afval van het ene bedrijf is de brandstof van het andere

Smurfit Kappa Parenco 

"Wij zijn altijd gericht op voortdurende verbetering, en op het vinden van duurzamere oplossingen," zegt Pieter van de Noort, Sourcing Manager van Smurfit Kappa Parenco, Nederland. 

Smurfit Kappa heeft zich steeds ingezet om het gebruik van stortplaatsen te verminderen, en daarom zoeken we naar alternatieve manieren om de volledige waarde uit onze afgekeurde producten te halen. Het afval van Parenco bestaat uit niet-recycleerbare afvalproducten, voornamelijk kunststoffen, die zij samen met hun grondstoffen voor het verpulpen ontvangen. In het verleden zou dit afval naar stortplaatsen zijn gegaan, maar de groep heeft zich ertoe verbonden het stortafval tegen 2025 met 30% te verminderen. Ook heeft recente wetgeving het gebruik van stortplaatsen sterk beperkt. Tot nu toe is Parenco erin geslaagd haar afval met 90% te verminderen. 

Deze circulariteit is mogelijk dank zij een synergie tussen de verschillende vestigingen van Smurfit Kappa. Bij de overname in 2018 werd Parenco geüpgraded volgens de "best practice" standaard van Smurfit Kappa, wat onder andere inhield dat het pulpontrasysteem werd verbeterd, zodat het in staat was metalen te verwijderen. De resulterende afvallen bestonden grotendeels uit plastic, dat als brandstof gebruikt kan worden. De fabriek zocht partners om dit mogelijk te maken, en nu wordt een deel van de afgekeurde materialen verder verwerkt tot pellets, die subkolen worden genoemd. Die zijn even veelzijdig als brandstof, en kunnen gemakkelijk en veilig worden verscheept naar klanten die bijvoorbeeld cement- en kalkovens gebruiken, waarvoor de voorkeur uitgaat naar alternatieve brandstoffen.

Op 200 km afstand van Parenco is de Smurfit Kappa fabriek in Zülpich ondertussen met een groot project begonnen om zijn energieproductie te vernieuwen, en kan hij die plastic afkeurproducten ook als brandstof gebruiken.

"Op deze manier blijft de circulariteit binnen ons bedrijf, optimaliseren we het gebruik van onze eigen grondstoffen binnen Smurfit Kappa, en verminderen we de externe uitgaven," zegt Jan Klijn, Pulp and Energy Manager bij Parenco. "Uiteraard moesten we een vergunning krijgen om het afval over de grens te vervoeren," zegt Pieter. "Een consultant heeft ons daarbij geholpen, en nu kunnen we met de implementatie beginnen." 

"In de toekomst gaat het grootste deel van de hergebruikte afkeurproducten naar Zülpich," zegt Jan, "De rest gaat naar andere partijen, zoals de subkolenproductie.".

"Dankzij al deze maatregelen besparen we geld, gebruiken we geen stortplaatsen meer en leveren we betaalbare brandstof," gaat Jan verder. "Het is het soort win/win dat men vindt bij milieu-oplossingen."