Veiligheid | Smurfit Kappa

Veiligheid

 

Onafhankelijk van waar we werken, geen taak is belangrijk genoeg om de veiligheid uit het oog te verliezen.

Het welzijn van onze medewerkers is iets dat we zeer serieus nemen.

Onze People Strategy is een gestructureerd plan ter stimulatie van werktevredenheid, betrokkenheid en eenieders kansen om op basis van inspanningen promotie te maken, binnen een veilige en respectvolle werkomgeving.

We zijn trots op onze veiligheidsstatistieken. We realiseren continue verminderingen in het aantal verzuimongevallen en we hosten Health & Safety dagen in alle landen en fabrieken. De Safety for Life campagne richt zich op het belang van veilig werken om zo van een lang leven te genieten. Het bekrachtigt de notie dat er niets zo belangrijk is dat het niet veilig gedaan kan worden.

We bieden doorlopende training en mogelijkheden zoals het programma Open Leadership, ontwikkeld in samenwerking met de INSEAD-bedrijfsschool in Frankrijk.
We werken er hard aan om overal waar we actief zijn een verantwoorde onderneming te zijn. We zorgen voor gelijkheid en gelijke kansen op ieder niveau binnen onze organisatie en dragen positief bij aan lokale gemeenschappen en het milieu.

Respect, diversiteit en inclusie hebben bijgedragen aan ons succes en we willen ervoor zorgen dat die waarden in stand gehouden worden in de toekomst. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is iets dat we heel serieus nemen. Zo zorgen we ervoor dat vrouwen alle kansen krijgen om hun carrières te ontwikkelen op een eerlijke, open en transparante manier.

Als onderdeel van onze 'Safety for Life' campagne vertellen collega's van over de hele wereld waar zij levensvreugde uit halen en wat ze motiveert om veilig te werken.

Safety for life