Smurfit Kappa | Planeet

Planeet

 

Een groenere, blauwere planeet

Onze bedrijfsvoering is al jaren ingericht rond een circulair bedrijfsmodel. Dit betekent het zoeken naar gesloten kringloopoplossingen, het maximaliseren van een efficiënt gebruik van hulpbronnen en het minimaliseren van afval, inclusief CO2-uitstoot. Het betekent ook dat we verpakkingen leveren die de producten van onze klanten beschermen en verpakkingsafval en zwerfvuil vermijden. In 2021 hebben wij onze bijdrage verhoogd door te streven naar een netto CO2-uitstoot van nul tegen 2050.

We hanteren een circulair bedrijfsmodel waarbij we voornamelijk gerecyclede vezelgrondstoffen gebruiken. De primaire vezelgrondstof die we gebruiken is hernieuwbaar en van duurzame oorsprong. We hergebruiken of recyclen restproducten en we gebruiken hernieuwbare energie en streven naar een efficiënt energiegebruik waar we kunnen. Deze circulaire aanpak verhoogt de productiviteit van hulpbronnen, wat bijdraagt aan ons concurrentievermogen.

Ons circulaire bedrijfsmodel begint met duurzame primaire grondstoffen. Onze geïntegreerde aanpak van producentenverantwoordelijkheid en papierrecycling betekent dat 77% van onze grondstoffen bestaat uit gerecyclede vezels. We gebruiken organische bijproducten als biobrandstof, laten ons proceswater zo vaak mogelijk circuleren en we werken samen met lokale organisaties om alternatieve toepassingen te vinden voor de afvalproducten die we ontvangen bij onze leveringen van oud papier en die we niet in onze processen kunnen gebruiken.

Vermindering van de relatieve CO2-uitstoot (sinds 2005)
43,7%
Vermindering van het deel van het afval dat naar stortplaatsen wordt gebracht (sinds 2013)
35,8%
Verpakkingsoplossingen verkocht als Chain of Custody-gecertificeerd
95,5%

 

In onze productontwikkelingsfase werken we aan synergieën binnen de hele waardeketen. Door bijvoorbeeld verpakkingsoplossingen met één materiaal te ontwerpen, creëren we efficiëntie in de verpakkingslijnen van onze klanten en verbeteren we de recyclebaarheid van de verpakking na gebruik.

Bossen vormen zelf een gesloten kringloopsysteem dat van fundamenteel belang is voor de plaatselijke klimaat- en watersystemen. Wanneer ze duurzaam beheerd worden, vormen ze ook een hernieuwbare bron van grondstoffen voor de industrie, fungeren ze als koolstof en bieden ze werkgelegenheid.

Onze vier aandachtsgebieden voor de planeet