Smurfit Kappa | Versterken van Mensen & Gemeenschappen

Mensen & Gemeenschappen

Medewerker Facture lopen 

Mensen en gemeenschappen weerbaar maken

Het is de ambitie van Smurfit Kappa om erkend te worden als een bedrijf met wereldwijd aanzien, een geweldige plek om te werken en een favoriete werkgever voor toptalent. Deze ambities hebben niet alleen te maken met de groei van ons bedrijf, maar zijn gebaseerd op ons inzicht dat ons succes wordt gestuwd door onze zeer gewaardeerde en gemotiveerde teams, over de hele wereld.

Werknemers die betekenis vinden op het werk zijn gelukkiger, productiever en meer betrokken. Dit wordt door het bedrijfsleven goed begrepen. Mensen die geloven dat hun baan betekenis heeft en een breder doel dient, zullen meer geneigd zijn harder te werken, uitdagende of onpopulaire taken op zich te nemen, en effectief samen te werken. We streven naar zinvol werk met een breder doel, terwijl we de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze mensen op het werk, op weg naar en van het werk en naar huis garanderen.

Aantal werknemers
47.000
Maatschappelijke donaties sinds 2020
€ 25,6 miljoen
Vrouwen in managementposities eind 2023
25,1 %

 

Dat is de reden waarom Smurfit Kappa ernaar streeft om haar personeelsstrategie voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, en waarom onze HR-pijlers: Personeelsontwikkeling en talentbeheer, Werknemerservaring voor Prestaties, Inclusie, Diversiteit en gelijkheid, Beloning en erkenning zijn ontwikkeld. Deze worden ondersteund door de vijf fundamenten van onze HR-strategie - Veiligheid en welzijn, Wettelijk kader, Werknemersrelaties, HR-informatiesystemen, Interne communicatie.

In de gemeenschappen waar wij gevestigd zijn, en in lijn met de principes van onze Stichting, streeft Smurfit Kappa ernaar de aanwezige cycli van armoede en afhankelijkheid te doorbreken, te beginnen bij de jongere generaties.

Meer informatie over hoe wij onze werknemers ondersteunen