Smurfit Kappa | Afval

Afval

Afval, Recycling 

Smurfit Kappa wil bijdragen tot een wereld zonder afval, door het circulariteitsconcept te ondersteunen.

Nu de vraag naar goederen en diensten toeneemt, komen efficiënt gebruik van grondstoffen en minimalisering van afval nadrukkelijk aan bod in de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030. Smurfit Kappa draagt zijn steentje bij door hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen te gebruiken en zich te concentreren op efficiëntie in energie- en watergebruik.

Onze producten zijn ontworpen om verlies en beschadiging te voorkomen van de consumptiegoederen die zij beschermen. Onze verpakkingen worden efficiënt geproduceerd en hebben het juiste gewicht om de doeltreffendheid te optimaliseren en de hoeveelheid afval te beperken. De verpakkingen, die gemaakt zijn van 100% hernieuwbare en recyclebare materialen, kunnen volgens recent onderzoek 8-25 keer gerecycleerd worden. En als de vezels opgebruikt zijn, worden ze meestal gebruikt voor energieopwekking of in de landbouw.

Een wereld zonder afval

We geloven dat de circulaire economie het bedrijfsmodel van de toekomst is, en dat we daarin een belangrijke rol te spelen hebben. Afval vermijden is een belangrijk thema voor onze stakeholders, en veel van onze klanten hebben zich ten doel gesteld het afval te verminderen.

Uiteindelijk moet al het afval als grondstof gebruikt worden, en met recyclingpercentages van 88% beantwoorden de door ons geleverde verpakkingsoplossingen op basis van papier aan die ambitie. Maar wij willen nog meer circuits sluiten en samenwerken met belanghebbenden zoals consumenten en andere industrieën om afvalmateriaal dat anders naar het stort wordt gebracht, terug te winnen en/of te recycleren.

Onze beloften

Belofte 1: Tegen 2025 het afval dat naar stortplaatsen wordt gebracht verminderen met 30% per ton product dat door ons fabriekssysteem wordt geproduceerd, vergeleken met de niveaus van 2013.

Geboekte vooruitgang: Sinds 2013 hebben we een reductie van 35,8% bereikt, waarmee we twee jaar eerder dan gepland ons doel hebben bereikt.

Ons Better Planet Packaging-initiatief richt zich op het verminderen van verpakkingsafval en stimuleert innovatie voor verpakkingen op papierbasis, terwijl onze grondstoffen in het recyclingcircuit blijven.

Wij werken ook samen met de recycling- en papierproducerende industrieën om onze grondstoffen in het recyclingcircuit te houden