Water

 

Aangezien ons bedrijf afhankelijk is van deze natuurlijke hulpbron, zijn zowel de beschikbaarheid van water als de impact van ons watergebruik voor ons van het grootste belang.

De wereldwijde beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen is een urgent duurzaamheidsvraagstuk en vormt de kern van de VN-agenda van 2030. Het is ook van essentieel belang voor Smurfit Kappa, omdat ons zakelijke succes afhankelijk is van een ruime beschikbaarheid van water en omdat de natuurlijke grondstoffen waarvan we afhankelijk zijn, water nodig hebben om de ecosystemen waarin zij groeien in stand te houden.

Voor het overgrote deel van onze activiteiten is de beschikbaarheid van 'zoet' water in de nabije toekomst geen punt van zorg en van het water dat we innemen wordt meer dan 90% in goede staat teruggegeven aan de natuur. Niettemin zijn we van mening dat een verantwoorde benadering van water van cruciaal belang is.

We concentreren onze inspanningen op het verder verbeteren van de kwaliteit van het water dat we lozen en op het verkrijgen van inzicht in de risico's die verbonden zijn aan de beschikbaarheid en het gebruik van water in de gebieden waarin we actief zijn.

Onze beloftes

Belofte 1: Het organische gehalte van het water dat door onze fabrieken in het milieu wordt geloosd (CZV) in 2025 met 60% verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. 

Geboekte vooruitgang: Sinds 2005 hebben we een vermindering van 36,9% bereikt.

Belofte 2: Uitvoeren van milieueffectbeoordelingen van het watergebruik van onze papierfabrieken (waar relevant) en ontwikkelen van metingen van het watergebruik.