Ethiek | Smurfit Kappa

Ethiek

 

Loyaliteit, integriteit en vertrouwen zijn de waarden en fundamenten waarop Smurfit Kappa is gebouwd. Hoe we handelen weerspiegelt wie we zijn en ons voortdurende succes hangt ervan af of deze acties niet alleen rechtmatig, maar ook ethisch zijn.

Smurfit Kappa is vastbesloten om zaken te doen in overeenstemming met de hoogste ethische normen. Onze Gedragscode en Speak Up beleid weerspiegelt dit en verschaft ieder van ons de informatie die nodig is om te streven naar uitmuntendheid in onze producten, diensten en relaties. De code is van toepassing op onze raad van bestuur, functionarissen en medewerkers wereldwijd. We eisen ook dat individuen, entiteiten, bureaus of iemand die namens ons handelt, zich aan dit beleid houden.

Onze Gedragscode biedt een gids voor de juridische en ethische verantwoordelijkheden die we delen, en wijst ons op de informatie en de middelen die we nodig hebben om een goede besluitvorming op het werk uit te oefenen. Bovendien zorgt onze Speak Up service ervoor dat als iemand een misstand of een mogelijke misstand vermoedt, hij dit gemakkelijk en vertrouwelijk kan melden, zonder enige angst voor vergelding.

Als een FTSE 100-bedrijf is het van het grootste belang dat iedereen in de hele organisatie zijn verantwoordelijkheden begrijpt in het kader van onze Gedragscode, om ervoor te zorgen dat we onszelf verantwoordelijk houden volgens de hoogste normen, en bovendien om de corporate governance-verplichtingen na te komen die van ons worden verwacht.