Smurfit Kappa | Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Bosbouw, Vrouw 

Onze Better Planet 2050-doelstellingen zijn gericht op onze strategische prioriteitsgebieden en zijn afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN van 2030. Door verslag uit te brengen over onze vooruitgang binnen het kader van de SDG's, ondersteunen wij een wereldwijde inspanning voor duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat deze focus op onze eigen duurzaamheidsdoelen ons zal helpen de grootste positieve impact te maken voor onze planeet, onze mensen en voor het in stand houden van een impactvol bedrijf.

In 2021 was Smurfit Kappa het eerste FTSE 100-bedrijf dat de volledige vijf sterren voor Support the Goals behaalde. Dit betekent dat we aan alle vijf de beoordelingscriteria voldoen door: de belangrijkste SDG's te hebben gedefinieerd, meetbare doelen te hebben gesteld om de doelstellingen te verwezenlijken, voorbeelden van ons werk te delen, over onze voortgang te rapporteren en onze leveranciers te activeren om zich in te zetten voor de doelstellingen.

Smurfit Kappa heeft impact

Deze zes SDG's zijn vastgesteld als de kerndoelen waar Smurfit Kappa het meeste potentieel heeft om invloed uit te oefenen en waarde toe te voegen. Smurfit Kappa heeft meetbare doelen gesteld binnen zijn impactgebied voor elk van deze Doelen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN, Effect 

Smurfit Kappa draagt bij

Deze vier SDG's zijn vastgesteld als de Doelen waar de activiteiten van Smurfit Kappa een betekenisvolle bijdrage aan leveren. We hebben verplichtingen binnen ons impactgebied voor deze Doelen, maar we erkennen dat voor een volledige verwezenlijking van deze Doelen activiteiten van andere sectoren in de samenleving nodig zijn.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN, Bijdrage 

Smurfit Kappa ondersteunt

Als een duurzaam en verantwoordelijk bedrijf ondersteunen we de verwezenlijking van elk van de SDG's. Deze zeven Doelen zijn belangrijk voor ons vanwege onze waarden en manier van werken, maar we erkennen dat Smurfit Kappa alleen niet de impact kan hebben op de verandering die nodig is om deze Doelen te bereiken.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen VN, Ondersteuning