Personeelsstrategie

Smurfit Kappa kantoormedewerkers 

Onze visie: Een wereldwijd bewonderde werkgever bij uitstek te zijn, wij geloven dat onze werknemers het kloppend hart van ons bedrijf zijn.

In 2019 lanceerden wij onze geëvolueerde personeelsstrategie voor 2020-2023, en wij zijn die elk jaar verder blijven uitbouwen en ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat de onderneming vanuit menselijk perspectief klaar is voor succes.

Onze strategie moet ons helpen het talent en het potentieel van mensen aan te trekken, te behouden, te belonen en te ontplooien – de ontwikkeling van onze medewerkers om ons bedrijf te laten groeien en om dit waar te maken is specifiek gericht op:

  • Inzicht krijgen in de organisatorische behoeften en de bedrijfsstrategie.
  • De HR-strategie en -prioriteiten bepalen die nodig zijn om de bedrijfsstrategie uit te voeren.
  • De HR-routekaart definiëren om te zorgen voor 'menselijk kapitaal' om de uitdagingen van het bedrijf aan te gaan en de strategie te verwezenlijken.HR-diensten en -capaciteit leveren voor de huidige en toekomstige behoeften.

Onze personeelsstrategie is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

Mensen Ontwikkeling Icoon

Ontwikkeling van mensen en talentbeheer

Onze ambitie:

Onze mensen helpen hun loopbaan te ontwikkelen en hun potentieel waar te maken, zodat wij naarmate wij vorderingen maken, onze ambitie voor hen en de organisatie kunnen waarmaken.

Medewerker Ervaring icoon

Werknemerservaring voor prestaties

Onze ambitie:

Een voortdurende dialoog in twee richtingen tot stand brengen, om ervoor te zorgen dat onze mensen onze strategie en de rol die zij spelen bij de uitvoering ervan begrijpen en om hen te inspireren om elke dag op hun best te presteren.

 
Inclusie Diversiteit Gelijkheid icoon

Inclusie, diversiteit en gelijkheid

Onze ambitie:

Een inclusieve werkplek creëren waar ieder van ons zich opgenomen, gesteund en gerespecteerd voelt in ons dagelijks werk.

Rewards en Erkenning coon

Beloningen en erkenning

Onze ambitie:

Wij streven ernaar onze werknemers aan te trekken, te behouden en te erkennen door middel van competitieve arbeidspraktijken. Ervoor zorgen dat mensen niet alleen een passende beloning krijgen vanuit een financieel perspectief, maar ook hun prestaties erkend en gewaardeerd zien op de werkplek.