Onze reis naar netto-nul | Duurzaamheid | Smurfit Kappa

Onze reis naar netto-nul

 

 

Echte duurzaamheid is end-to-end: van inkoop en de samenwerking met onze leveranciers tot productie en productlevering aan onze klanten. Onze economische doelstellingen zijn afgestemd op onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de maatschappij, gemeenschappen en het milieu. Onze langetermijnambitie, externe gevalideerde doelstellingen en voortdurende actie die we vandaag de dag nemen, geven ons een goede positie om onze beloftes na te komen.

2005

2005 is het referentiejaar van onze CO2-doelstelling

2010

Doelstelling om de relatieve CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen.

2013

Doelstelling voor 2020 van 20% reductie bereikt met een reductie van 21% tegen het einde van 2013.

2014

Nieuwe relatieve emissiereductiedoelstelling van 25% vastgesteld voor 2020.

2018

2020-doel van 25% reductie bereikt en ambitieuzere relatieve emissiereductiedoelstelling van 40% in 2030 vastgesteld.

2019

Goedkeuring van €134 miljoen nieuwe terugwinningsketel in Nettingsdorf, Oostenrijk.

2020

Langetermijndoelstelling van ten minste netto nul emissies in 2050 en de 2030 emissiereductiedoelstelling tot 55%.

2021

SBTi-goedkeuring ontvangen voor onze CO2-emissiedoelstelling als zijnde in lijn met de Overeenkomst van Parijs en een traject ruim onder 2oC. Lancering van Better Planet 2050 doelstellingen.

2022

43,9% minder CO2-uitstoot. Succesvolle test van waterstofproject in onze papierfabriek Saillat in Frankrijk. Aankondiging van een grote investering van bijna US$100 miljoen in een duurzame biomassaketel in onze papierfabriek Cali in Colombia.

2023

Aanzienlijke investering in onze papier- en kartonfabriek Hoya in Duitsland. Een vermindering van de CO2-uitstoot van 5.500 ton per jaar wordt verwacht.

2024

Beoordeling van onze validatie door derden.

2024-2025

Ongeveer 60 projecten geïdentificeerd die tot 2030 moeten worden geïmplementeerd om onze doelstelling van 55% CO2-emissiereductie te behalen.

2030

Bijdrage van een ultramoderne, duurzame ketel op biomassa in onze papierfabriek in Cali, Colombia, die onze wereldwijde Scope 1 en Scope 2-emissies van CO2 met ongeveer 6% zal verminderen.

Na 2030

Nieuwe en opkomende technologieën opschalen zodra ze beschikbaar zijn.

 

Download ons Netto-nul transitieplan

Onze prioriteiten op het gebied van duurzaamheid