Toegankelijkheidsverklaring | Smurfit Kappa

Toegankelijkheidsverklaring

Smurfit Kappa streeft ernaar een inclusieve, diverse en evenwichtige organisatie te zijn. Als onderdeel van deze toewijding is het onze bedoeling om iedereen die onze website bezoekt een gastvrije en toegankelijke ervaring te bieden.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) uitgelegd

Om ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is, volgen we de World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. WCAG is een universeel geaccepteerde norm voor het meten van de toegankelijkheid van een website of app. Het gebruikt een schaal A, AA en AAA om de toegankelijkheid van inhoud te beoordelen. Smurfit Kappa doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud, waar mogelijk, voldoet aan de AA-conformiteit. AA-conformiteit betekent dat mensen met een beperking gemakkelijk toegang moeten kunnen krijgen tot het merendeel van onze inhoud.

Hoe we voldoen aan de WCAG-normen

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de toegankelijkheidsnormen, doet onze website het volgende:

 • gebruik van geldige HTML en CSS
 • gebruikers kunnen aspecten van de vormgeving van de website veranderen om hun eigen ervaring te verbeteren
 • gemakkelijke navigatie, ongeacht het invoerapparaat of de invoermethode
 • de pagina's hebben een unieke en beschrijvende titel
 • toetsenbordvriendelijke links en knoppen
 • een logische inhoudsstructuur en een duidelijke informatiehiërarchie
 • past zich aan verschillende schermformaten aan zonder verlies van functionaliteit of bruikbaarheid
 • biedt alternatieve tekstbeschrijvingen op functionele en informatieve afbeeldingen
 • heeft een uitgebreide sitemap en breadcrumb trails of kruimelpadnavigatie 

Naleving en validatie van normen

Onze website voldoet grotendeels aan WCAG 2.1 niveau AA.

Wij hebben echter een klein aantal gevallen geconstateerd waarin dit om gerechtvaardigde technische of praktische redenen niet het geval is. Deze uitzonderingen staan hieronder vermeld:

 • onvoldoende kleurcontrast tussen tekst en achtergrond (in een klein aantal elementen), waardoor bepaalde woorden moeilijk te lezen zijn
 • onjuiste volgorde van titels door de oorspronkelijke opzet van de pagina, waardoor schermlezers mogelijk niet de volgorde volgen waarin de tekst op het scherm verschijnt 
 • sommige decoratieve afbeeldingen kunnen een alt-tag bevatten omdat we een centrale bibliotheek voor afbeeldingen gebruiken
 • bij sommige oudere pdf's ontbreekt mogelijk een titel
 • inhoud geleverd via derde partijen

Deze conformiteitsstatus is onafhankelijk gevalideerd door AbilityNet, een toonaangevende liefdadigheidsinstelling die bedrijven helpt toegankelijkere websites te bouwen.

Verdere maatregelen ter ondersteuning van toegankelijkheid

Om ervoor te zorgen dat onze website voortdurend voldoet aan de toegankelijkheidsnormen, doen we het volgende:

 • We verzoeken dienstverleners voor webontwikkeling om naleving van de toegankelijkheidsvoorschriften.
 • We voeren toegankelijkheidsaudits uit met interne en externe bronnen.
 • We moedigen gebruikers aan contact met ons op te nemen om toegankelijkheidsproblemen te melden.

Feedback

Laat het ons weten als u toegankelijkheidsproblemen ondervindt op de website:

 • E-mail: web@smurfitkappa.com
 • Postadres: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Ireland

We doen ons uiterste best om binnen 5 werkdagen te reageren op feedback.