2021-03-02T00:00:00

Smurfit Kappa eerste FTSE 100-bedrijf dat vijf sterren ontvangt voor steun aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Met gepaste trots laat Smurfit Kappa weten dat haar steun en bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) voor 2030 van de VN door Support the Goals zijn erkend. Het bedrijf is de eerste FTSE 100-onderneming met een score van vijf sterren.De SDG's zijn opgesteld als universele oproep tot actie voor armoedebestrijding, het beschermen van de planeet en ervoor zorgen dat alle mensen in 2030 in vrede en voorspoed kunnen leven. De afspraken zijn in 2015 door wereldleiders gemaakt maar kunnen alleen worden bereikt als bedrijven ze steunen. 

Support the Goals is een mondiaal initiatief met het doel om bedrijven die de SDG's gebruiken om aan een duurzamere toekomst te werken, te erkennen en te beoordelen. Alleen bedrijven die hun leveranciers actief betrekken bij hun inspanningen om de doelstellingen te bereiken, worden met vijf sterren gewaardeerd. Bij de meeste bedrijven wordt de impact op het milieu en de maatschappij grotendeels bepaald door de toeleveringsketen. Daarom is het zo belangrijk leveranciers van de SDG's te overtuigen.

Colin Curtis, oprichter en directeur van Support the Goals, benadrukte het belang van die steun als volgt: "Als we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 willen bereiken, moeten we ervoor zorgen dat ieder bedrijf meedoet. Het is geweldig om te zien dat Smurfit Kappa haar leveranciers over de goals informeert en hen stimuleert om actie te ondernemen, en we willen hun inspanningen heel graag waarderen met een SDG-score van vijf sterren - het eerste FTSE 100-bedrijf dat dit bereikt! "  Tony Smurfit, CEO van Smurfit Kappa Group, zei in zijn reactie: "Het doet ons groot genoegen dat onze leidende positie wordt erkend als eerste FTSE 100-onderneming met een score van vijf sterren.

Het is onze ambitie het duurzaamste bedrijf in verpakkingen op basis van papier te zijn en wij gaan door met onze steun en bijdrage aan de SDG's voor 2030 van de VN."

Steven Stoffer, Group VP Duurzaamheid bij Smurfit Kappa, voegde eraan toe: "Onze voortdurende focus op duurzaamheid en ons succes tot nu toe in het steeds hoger leggen van de lat bij het in de praktijk brengen van duurzaamheid, betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben om ook onze leveranciers aan te moedigen die doelen te behalen. We zijn er trots op dat wij ons in een positie bevinden waarin we onze verantwoordelijkheid kunnen inzetten voor een betere, duurzamere toekomst voor iedereen."Smurfit Kappa heeft onlangs ambitieuze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen aangekondigd die voortbouwen op het gedegen duurzaamheidsdossier waaraan ze sinds 2005 heeft gewerkt en dat deel uitmaakt van haar Better Planet 2050 doelstellingen.

Better Planet 2050 specificeert hoe het bedrijf zich blijvend zal inzetten voor duurzaamheid, en richt zich op duurzaamheid voor milieu en samenleving, met name in gebieden waar dit volgens haar de meeste impact heeft.

Over Support the Goals
Support the Goals is een initiatief dat verhalen en ervaringen van bedrijven die de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN steunen meer bekendheid wil geven. Het doel is om meer bewustzijn te creëren over de doelstellingen binnen het bedrijfsleven en om bedrijven te stimuleren deze te steunen via positieve publiciteit en vriendschappelijke competitie.