Nye må for bæredygtighed | Smurfit Kappa
2021-02-03T00:00:00

Smurfit Kappa sætter nye bæredygtighedsmål med Better Planet 2050

Better Planet 2050 udvider Smurfit Kappa Group’s bæredygtighedsindsats ved at introducere nye, ambitiøse mål på nye områder samt ved at opdatere de eksisterende bæredygtighedsmål 

I dag annoncerer Smurfit Kappa nye, ambitiøse bæredygtighedsmål på et antal forskellige områder. De nye mål fokuserer på en større reduktion af virksomhedens miljøaftryk, øget støtte til de samfund, virksomheden opererer i, samt øget forbedring af medarbejdernes liv. Disse mål bygger på virksomhedens veletablerede bæredygtighedsfortegnelse, som virksomheden har indrapporteret til siden 2005, og er indeholdt i forpligtelserne i Better Planet 2050. 

Better Planet 2050 sætter tal på Smurfit Kappa’s fortsatte bæredygtighedsindsats og er rettet mod miljømæssig og social bæredygtighed på de områder, hvor virksomheden mener, den kan yde det største bidrag. Dette inkluderer levering af bæredygtig emballage til kunderne, reduktion af miljøaftryk ifm. vandforbrug, affald og CO2-udledning samt understøttelse af virksomhedens fællesskaber, herunder fremhævelse af inklusion og forskellighed såvel som sundhed og sikkerhed. De fremsatte mål er specifikke og målbare og fungerer som en køreplan til at kunne levere resultater på både kort og langt sigt.

Smurfit Kappa Group CEO, Tony Smurfit, udtaler: ”Bæredygtighed har altid været en del af vores DNA, men det har aldrig været vigtigere end nu at bekymre os om, hvordan vi behandler vores planet, hvordan vi skaber en mere inkluderende verden, og hvordan vi understøtter en større lighed på tværs af samfund. Der skal gøres mere for at håndtere disse globale udfordringer. Derfor har vi nu sat nye og mere ambitiøse kortsigtede og langsigtede mål. Better Planet 2050 sætter tal på vores indsats for at beskytte det, der betyder noget for os - vores planet, vores mennesker og vores virksomhed - gennem et sæt ambitiøse mål, som vil drive vores handlekraft og adfærd fremad og dermed give bedre resultater.”

Smurfit Kappa er den ubestridte markedsleder, når det kommer til levering af Chain of Custody-certificerede bæredygtige emballageløsninger. Virksomheden vil øge sine certificerede leveringer til kunder fra sit nuværende mål på 90 % til 95 %. Chain of Custody-certificerede leveringer er essentielle, hvad angår gennemsigtighed og sporbarhed for kunderne, som har tillid og tiltro til, at vores råmaterialer er indkøbt bæredygtigt. 

Ved at processere frem for at forbruge vand sørger det nye mål for, at virksomheden reducerer sit generelle vandindtag. Som producent af produkter, der er vedvarende, genanvendelige, genanvendte og biologisk nedbrydelige, søger virksomheden konstant efter nye måder at genanvende, genbruge og genvinde materialer for at reducere affaldsmængden til deponering. Sidste år satte Smurfit Kappa sit hidtil mest ambitiøse mål, da virksomheden annoncerede sit mål om at nå mindst netto nul-emissioner inden 2050.

For at demonstrere Smurfit Kappa’s omtanke for medarbejderne og støtte til de samfund, som virksomheden opererer i, iværksætter virksomheden en række tiltag, herunder en øget årlig reduktion af virksomhedens Total Recordable Injury Rate (TRIR). Derudover har virksomheden en ambition om at sikre, at det kvindelige køn er repræsenteret med mere end 30 %. Slutteligt forpligter virksomheden sig til i løbet af de næste fem år at donere over 24 mio. euro til understøttelse af fællesskabsinitiativer samt udbygning af det omfattende frivillige arbejde og fællesskabsarbejde, som finder sted rundt omkring i verden. 

Tony Smurfit udtaler: ”Vi oplever, at det gode sociale medborgerskab, der kommer til udtryk i vores interaktion med ansatte, forretningspartnere og værtssamfund, kan forbedre liv. Det er essentielt at skabe en bæredygtig fremtid for alle.”
Ved at forpligte sig til disse bæredygtighedsmål fortsætter virksomhedens Better Planet Packagning portefølje med bæredygtige produkter med at blive produceret med færre ressourcer og mindre energi samt med at skabe mindre mængder affald. Smurfit Kappa kan yde et positivt bidrag til verden og hjælpe sine kunder med at leve op til deres egne kort- og langsigtede bæredygtighedsmål ved at levere og udvikle innovative papirbaserede emballageløsninger og dermed reducere sit miljøaftryk.

Slutteligt har virksomheden for nylig afstemt sine bæredygtighedsambitioner og -mål med finansieringen ved via Key Performance Indicators at forankre bæredygtighedsmålene i den eksisterende 1,35 mia. euro Revolving Credit Facility (”RCF”).

Et resumé af hovedbæredygtighedsmålene findes nedenfor:

CO2-udlejning

 • Eksisterende mål: 40 % reduktion af fossil CO2-udledning i vores globale papir- og papfabrikeringssystem
 • Nyt mål 1: 55 % intensitetsreduktion af fossil CO2-udledning i vores globale papir- og papfabrikeringssystem
 • Tidsramme: Inden år 2030
 • Nyt mål 2: Opnå mindst netto nul-fossilemissioner
 • Tidsramme: Inden år 2050

Chain of Custody

 • Eksisterende mål: Over 90 % af alle leveringer til kunder er Chain of Custody-certificerede
 • Nyt mål: Over 95 % af alle leveringer til kunder er Chain of Custody-certificerede
 • Tidsramme: Inden år 2025

Vandindtag

 • Nyt mål: Mindst 1 % intensitetsreduktion af vandindtag i vores globale papir- og papfabrikeringssystem
 • Tidsramme: Årligt

Inklusion og forskellighed

 • Nyt mål 1: Skabe en arbejdsplads med plads til forskellighed og sikre, at det kvindelige køn er repræsenteret med mindst 30 % på tværs af hele Smurfit Kappa Group
 • Tidsramme: Løbende
 • Nyt mål 2: 25 % af lederstillinger skal være besat af kvinder på tværs af Smurfit Kappa Group, hvilket svarer til en årlig stigning på 2 % over de næste tre år
 • Tidsramme: Frem til 2024

Samfundsmæssig og social ansvarlighed

 • Nyt mål: Mellem 2020 og 2025 vil vi donere over 24 mio. euro til sociale, miljømæssige og fællesskabsmæssige initiativer*
 • Tidsramme: Inden år 2025

Vandkvalitet

 • Nyt mål: 60 % intensitetsreduktion af COD-indhold i vand, der udledes fra vores globale papir- og papfabrikeringssystem. 35 % COD-reduktion opnået til dato
 • Tidsramme: Inden år 2025

Affald

 • Nyt mål: 30 % intensitetsreduktion af affald til deponering fra vores globale papir- og papfabrikeringssystem. 7 % reduktion er opnået.
 • Tidsramme: Inden år 2025

Sundhed og Sikkerhed

 • Nyt mål: 5 % reduktion af Total Recordable Injury Rate (TRIR). Reduktion på et godt stykke over 5 % pr. år er opnået siden 2017 (begyndelsesåret)
 • Tidsramme: Årligt
*Smurfit Kappa har en veletableret og stolt tradition for at understøtte lokale sociale, miljømæssige og fællesskabsmæssige initiativer på lokaliteter rundt omkring i verden. Dette nye bæredygtighedsmål fastsætter en ambition om at øge donationerne med 20 % beregnet ud fra donationsniveauet de seneste fem år.