SpeakUp tjeneste | Etik | Smurfit Kappa

SpeakUp tjeneste

 

Vi har en etisk tilgang til alt, vi foretager os. 

I løbet af 2019 har koncernen arbejdet med et projekt, der er dedikeret til gennemgang af vores Group Ethics Management-processer og styring for at:

  • Indføre en forbedret rapporterings- og sagsstyringsproces, der er i overensstemmelse med de tre underliggende principper i Smurfit Kappas Adfærdskodeks: overholdelse af loven, etisk adfærd og en forpligtelse til levere kvalitet og service.
  • Giv vores medarbejdere en stemme og en mulighed for at rapportere forseelser eller potentielle forseelser i al fortrolighed gennem en uafhængig kanal uden frygt for repressalier.

Det var vores ambition at sikre, at vi havde den bedste proces med en hotline-baseret service, tilgængelig for alle ansatte både i administrationen og i produktionen, på tværs af alle centrale kommunikationsværktøjer, herunder telefon, e-mail og online på næsten 20 forskellige sprog.

Til dette formål er 'Speak Up'-tjenesten lanceret, som gør det muligt for alle interessenter let og fortroligt at rapportere ethvert problem eller tilfælde af forseelse. Tjenesten er tilgængelig 24/7 alle årets 365 dage og garanterer brugernes fortrolighed og / eller anonymitet og forsikring om, repressalier ikke forekommer. 

For at støtte yderligere op om dette nye initiativ gennemgik vi også vores Code of Business Conduct og integrerede vores Good Faith Reporting Policy & Whistleblower-tjeneste i en enkelt politik.

Klik her for at gå direkte til det uafhængigt betjente SpeakUp website.