CEO hilsen om firma etik | Smurfit Kappa

CEO hilsen

 

Smurfit Kappa er verdensledende inden for design og fremstilling af papirbaseret emballage, med et team på over 48.000 medarbejdere, der arbejder i 36 lande verden over. Loyalitet, integritet og respekt er de centrale værdier og det fundament, som organisationen er bygget på.

Hvordan vi handler individuelt og som en gruppe, afspejler imidlertid hvem vi er, og hvad andre forventer af os. Vores fortsatte succes afhænger af, om de handlinger, vi udfører, ikke kun er lovlige, men også etiske.

Vores Adfærdskodeks og nye fortrolige SpeakUp tjeneste, tjeneste beskriver vores juridiske og etiske ansvar og synliggør de oplysninger og de ressourcer, vi har brug for til at træffe fornuftige beslutninger på jobbet.

SpeakUp tjenesten er introduceret for at sikre, at hvis du har mistanke om en forseelse eller en potentiel forseelse, kan du rapportere det let og fortroligt uden nogen frygt for repressalier.

Smurfit Kappa værdsætter virkelig medarbejdere, der italesætter eventuelle bekymringer, de har. Hvis du mener, at der er et problem og er usikker på om det er håndteret korrekt, eller hvis du ser noget, du mener er forkert, skal du altid forsvare det, der er korrekt, og indsende en rapport.

Du kan rejse dine bekymringer i al fortrolighed via forskellige kommunikationskanaler, herunder e-mail, telefon og online. Alle sager, der indrapporteres i god tro og alle bekymring behandles af en uafhængig tredjepart.

Husk, at din forpligtelse over for vores Adfærdskodeks, fortæller andre, at vi som en koncernvirksomhed med faciliteter flere steder i verden, handler etisk, ærligt og med integritet.
Tak for din indsats for at opretholde vores kerneværdier, som er loyalitet, integritet og respekt.

Tony Smurfit

Chief Executive Officer
Smurfit Kappa Group