2023-11-20T00:00:00

Forslag om obligatoriske genbrugsregler truer verdens bedste genanvendelsessystem

En afgørende EU-afstemning om Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) kan føre til en regel, der sigter mod at forhindre affald, men som indeholder en faldgrube, der skaber større mængder affald.

Af Saverio Mayer, CEO, Smurfit Kappa Europe

For seks år siden så millioner af seere en albatrosmor fodre sin nyfødte unge med plastikrester i David Attenboroughs Blue Planet II. Dette førte til en bølge af støtte til mere bæredygtig emballage og mindre affald i naturen.

Desværre har løfter om mere bæredygtig emballage haft begrænset effekt. Ifølge Eurostat udgør emballage stadig 36 procent af det faste kommunale affald og fortsætter med at stige (1). Denne vedvarende stigning kombineret med lave niveauer af genbrug og dårlig genanvendelse af plastik gør det vanskeligt at opnå en cirkulær økonomi med lavt CO2-udslip.

Den instans, der er tættest på meningsfulde ændringer, er Den Europæiske Union. Medlemmerne af Europa-Parlamentet repræsenterer deres vælgere, og en undersøgelse foretaget af Smurfit Kappa afslørede, at 65 procent af de adspurgte foretrak papemballage frem for plastik (2).

Som et middel til at hjælpe foreslår EU emballage- og emballageaffaldsreguleringen (PPWR). Det er et vigtigt skridt mod at reducere affald og CO2-emissioner, og alle støtter dets mål om, at al emballage skal være genanvendelig eller genbrugelig inden 2030, som EU-rådet allerede bakkede op om i 2020.

Dog er forslag om at pålægge obligatoriske genbrugsregler for transportemballage bekymrende. Som jeg skrev tidligere i år, ville de fjerne fundamentet under verdens bedste genanvendelsessystem og forårsage, at mængden af plastik, der produceres som genbrugsemballage, fordobles inden 2040 (3). En regulering, der sigter mod at forhindre affald, kunne ende med at inkludere et smuthul, der skaber et bjerg af det.

Virkeligheden er, at kun 9 procent af plastikken i øjeblikket bliver genanvendt (4). Resten, 91 procent, ender på lossepladser, i forbrændingsanlæg eller i vores floder, på strande og i have. Plastik udgør også 10-13 procent af de CO2-emissioner, vi skal eliminere inden 2050. Selvom fremme af genbrugsemballage er et velment initiativ, bør vi undgå at opgive genanvendelige materialer; de to aspekter bør gå hånd i hånd.

Den spanske agrofødevaresektor har også advaret om, at genbrug ikke tager højde for den fortsatte stigning i CO2-emissioner forårsaget af de logistik-, transport- og vaskesystemer, der er nødvendige for genbrugelig emballage (5).

Og Den Spanske Konføderation af Virksomheder (CEOE), der repræsenterer to millioner virksomheder og freelancere fra alle sektorer, har understreget "vigtigheden af at fastsætte realistiske mål baseret på en bæredygtighedsanalyse og kun, når det er bevist, at de har klare fordele for miljøet og samfundet" (6).

Jeg foreslår ikke, at plastikemballage bør elimineres. Vi må være pragmatiske. Der vil være mange anvendelser for plastik, men hvor det er muligt, bør det skiftes ud med et bæredygtigt alternativ.

EU står over for afgørende beslutninger vedrørende PPWR. Den første er i morgen (den 21. november), hvor Europa-Parlamentet skal stemme om det endelige forslag. Derefter den 18. december skal Miljøministerrådet træffe beslutning om den samme regulering.

Det overordnede princip bør være at undgå at erstatte verdens bedste genanvendelsessystem med et uprøvet genbrugs- og returneringssystem, som kun retfærdiggør et produkt, folk ønsker at bruge mindre af frem for mere.

Teoretisk set ville intet plastik ende i naturen, hvis alt blev genbrugt. Men dette er en myte. I øjeblikket anses genbrugssystemer for succesfulde med en returprocent på 75 procent - svarende til blot fire ture fra producenten af et produkt til forbrugeren og tilbage til producenten. Dette er langt fra det, reguleringen sigter mod.

Der er en tydelig risiko for, at selvom denne regulering er velment, vil Europa ende med store mængder af overdreven genbrugsemballage, der reelt kun vil blive brugt få gange, og som ikke kan genanvendes i overensstemmelse med definitionerne i den samme regulering.

Genbrug- og returneringssystemer er værdifulde, hvis materialet er fuldt genanvendeligt og ideelt set biologisk nedbrydeligt. Dette er af afgørende betydning, da et fuldt lukket genbrugs- og returneringssystem ikke forventes at være en realitet i den nærmeste fremtid. Tusindvis af forskellige typer plastik har forskellige kemiske sammensætninger, som ikke kan genanvendes sammen. Dette gør det umuligt at behandle plastik effektivt, mens den foreslåede regulering kræver, at alt genbrugeligt emballage skal kunne genanvendes, når det bliver til affald.

Heldigvis er papemballage allerede 100 procent genanvendelig og biologisk nedbrydelig. En af dens største fordele er, at den kan tilpasses til at pakke stort set ethvert produkt perfekt. Dette sparer plads og effektiviserer transporten samtidig med, at det reducerer CO2-udledninger. Hos Smurfit Kappa arbejder vi dagligt sammen med vores team af over 1.000 designere på at udvikle specialtilpassede emballager, der er skræddersyet til vores 70.000 kunders behov. Vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Bæredygtig emballage, der er 100 procent vedvarende, genanvendelig og biologisk nedbrydelig, eksisterer allerede.

Som så mange vigtige øjeblikke i historien kommer den kommende afstemning i Europa-Parlamentet og Rådets beslutning ned til politikere, der gør deres bedste for at vælge mellem to mulige fremtider. En, hvor plastikproduktion fortsætter med at dominere og vokse. Eller den anden, bedre mulighed, hvor papemballage med sit langt overlegne, eksisterende og afprøvede genanvendelsessystem i hele Europa bliver et centralt element i EU's politikker for en virkelig cirkulær økonomi. Vil vores politiske ledere forpligte sig til et grønt og cirkulært Europa? Eller vil de fortsætte med at favorisere fossilbaserede materialer, der vil øge Europas eksisterende bjerg af plastemballageaffald?

Saverio Mayer er CEO for Smurfit Kappa Europe

Læs Politico Artikel

 

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

(2) Smurfit Kappa commissioned study by Censuswide. Sample 700 people in Spain, France and Germany. Margin of error +/-3.7 percent for each market.
(3) FEFCO: https://www.politico.eu/sponsored-content/plastic-economy-the-unintended-consequence-of-reuse-targets/

(4) https://www.unep.org/news-and-stories/story/plastic-treaty-progress-puts-spotlight-circular-economy

(5)  https://elpais.com/economia/2023-10-17/el-sector-agroalimentario-reclama-mas-seguridad-juridica-ante-el-futuro-reglamento-de-envases.html

(6) https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/sostenibilidad/ceoe-lleva-las-instituciones-europeas-la-posicion-de-un-millon-de-empresas