2023-11-23T00:00:00

EU-Parlamentet tager et vigtigt skridt mod en cirkulær økonomi

Smurfit Kappa, global leder inden for bæredygtig emballage, støtter fuldt ud EU's Lovgivning om Emballage og Emballageafflad (PPWR) som en del af målene i EU's Green Deal.

Europaparlamentets afstemning om PPWR-lovgivningen i går er et betydningsfuldt skridt mod en cirkulær økonomi, efter EU-Kommissionens forslag sidste år. Allerede tilbage i 2020 omfavnede EU-Rådet hensigten om, at al emballage skal være genanvendelig eller genbrugelig inden 2030.
 
Den europæiske papir- og papindustri har i årtier haft det bedste genanvendelsessystem af alle emballagematerialer. En total papir- og papproduktion i EU er på 32 millioner tons om året, hvoraf 90% genanvendes. En papkasse kan genanvendes op til 25 gange, hvilket gør det til det mest genanvendte emballage materiale i Europa.

Den europæiske papir- og papindustri er en frontløber i at fremme Europas grønne omstilling med et produkt, der er 100% genanvendeligt, vedvarende og nedbrydeligt.

Saverio Mayer, CEO for Smurfit Kappa Europe, udtalte: “EU-Parlamentet har truffet en historisk beslutning om en banebrydende lovgivning, der fører Europa mod en virkelig cirkulær økonomi. Parlamentet tog en pragmatisk tilgang til Lovgivning om Emballage og Emballageaffald med henblik på en betydelig reduktion af ikke-genanvendt emballageaffald."
 
“Parlamentet har erkendt, at genbrug og genanvendelse af emballage supplerer hinanden, og de robuste genanvendelsessystemer, der har eksisteret i årtier, er grundpillerne i EU's politikker for miljømæssig bæredygtighed.

“Vi opfordrer Miljøministerrådet til at følge Parlamentet og anerkende, at både genbrugs- og genanvendelsessystemer går hånd i hånd til fordel for et grønnere Europa."