Smurfit Kappa | Øger reduktion af CO2-udledning
2021-05-05T00:00:00

Smurfit Kappa øger reduktion af CO2-udledning i 2020

2020-rapporten om bæredygtig udvikling viser fortsat fremgang med en årlig CO-reduktion på 7 % og en øget forpligtelse på bæredygtighedsmål

Smurfit Kappa fortsætter med at gøre markante og håndgribelige fremskridt i arbejdet på at nå sine bæredygtighedsmål i henhold til sin 14. rapport om bæredygtig udvikling. Rapporten understreger virksomhedens mål om at være en indflydelsesrig virksomhed, som initierer forandring og arbejder for en grønnere planet med vores klode, dens mennesker og en indflydelsesrig virksomhedsdrift som de tre bærende søjler. Herudover er Smurfit Kappas end-to-end-tilgang til bæredygtighed indlysende med sine innovative produkter og processer, som understøtter kunderne og påvirker hele værdikæden positivt.

Sammenlignet med 2019 gjorde Smurfit Kappa markante fremskridt med at mindske intensiteten af sine fossile CO2-udledninger. Koncernen er den første i sin branche til at offentliggøre en målsætning om en nettoudledning på mindst nul i 2050, og sammenlignet med referenceåret 2005 reducerede den sine udledninger med 37,3 % ved udgangen af 2020. Reduktionen i 2020 var 7 % i forhold til 2019, hvilket er en øgning sammenlignet med det foregående år. Koncernen er godt på vej til at nå sit 2030-delmål om en reduktion på 55 % i overensstemmelse med målene i EU’s grønne pagt.

I sammenligning med 2019 oplevede koncernen også fortsat fremgang i løbet af 2020 for en række af sine øvrige centrale bæredygtighedsmål:

  • Spildevandskvaliteten er forbedret med 5 %
  • Affald til deponering mindsket med 18 %
  • Levering af chain of custody-certificeret emballage til kunderne er øget med 2 %
  • Sikkerhedsresultater forbedret med 29 %
  • Sociale projekter modtog 7,7 millioner euro i donationer, herunder 3 millioner i forskellige COVID-relaterede projekter i løbet af finansåret.

Tony Smurfit, Group CEO, udtaler: ”Under pandemien er vigtigheden af bæredygtighed blevet endnu tydeligere. Klimaændringer er i manges øjne blevet en klimakrise, og mangfoldighed, inklusion og lighed er påtrængende anliggender for verdenssamfundet. Cirkulær økonomi og bæredygtig skovdrift er hjertesager for os, og de adresserer direkte helt legitime bekymringer, der deles af både vores kunder og den bredere offentlighed. Ved at fokusere på bæredygtighed, og ved at samarbejde med vores partnere i værdikæden, kan vi skabe større social, økonomisk og miljømæssig værdi.

Mens vores rapporter om bæredygtig udvikling er blevet uafhængigt kvalitetssikret siden 2009, er 2020-rapporten virksomhedens første, hvis resultater bygger på de kriterier, som anbefales af Taskforce for Climate related Financial Disclosures1 og Sustainable Accounting Standards Board2.

Smurfit Kappa har også for nylig afstemt sine bæredygtighedsambitioner og -mål med sin finansiering ved via Key Performance Indicators at forankre bæredygtighedsmålene i den eksisterende revolverende kredit på 1,35 mia. euro, for på den måde at skabe en bæredygtighedsorienteret revolverende kredit ved afslutningen af 2020.

Smurfit Kappa har siden 2015 bidraget til at gøre FNs 2030-bæredygtighedsmål til en realitet. Deres bidrag blev anerkendt af Support the Goals-bevægelsen i 2020, da virksomheden blev den første FTSE 100-virksomhed, der fik tildelt fem stjerner. 

Steven Stoffer, Group VP of Sustainability and Development hos Smurfit Kappa, siger: ”De 5 stjerner fra Support the Goals, vores fortsatte placering i FTSEGood, Euronext Vigeo Europe 120 med flere, og ISS ESG’s nylige opgradering af os til den højeste placering i kategorien miljø vidner om det engagement, alle i vores virksomhed udviser, og vores end-to-end-tilgang til bæredygtighed.”

Ved at forpligte sig på disse bæredygtighedsmål fortsætter virksomhedens Better Planet Packaging-portefølje af bæredygtige produkter med at hjælpe sine kunder til at indfri deres egne kort- og langsigtede bæredygtighedsmål. Virksomheden fremviste for nylig disse innovative løsninger for et publikum på mere end 2.700 personer på sin virtuelle event ”Better Planet Packaging”. 

Hvis man vil læse mere om Smurfit Kappas bæredygtighedsmål og resultater kan du downloade hele rapporten: Sustainable Development Report. Besøg også vores microsite.