2020-05-26T00:00:00

Ny forskning afslører, at ansvarlig forbrugeradfærd vil sikre, at bæredygtighed fortsat er en topprioritet for virksomheder

  • 61% af forbrugerne forventer, at de brands, de køber, har klare bæredygtighedsprocesser.
  • Kundeerfaring/-tilfredshed er den vigtigste målestok, virksomheder anvender (58%) til at måle afkast på investeringer fra bæredygtighedsprocesser.  
  • 2/3 af britiske virksomheder kæmper med at måle effekten af deres bæredygtighedsstrategier. 
  • Bæredygtighed vil også være en prioritet for virksomheder i tiden efter COVID-19. 

En ny undersøgelse gennemført af den førende emballageproducent Smurfit Kappa giver indsigt i, hvordan ansvarlig forbrugeradfærd fortsat driver britiske organisationers behov for at forankre bæredygtighed i forretningsaktiviteter. Med en øget forespørgsel efter større transparens i virksomheders bæredygtighedsprocesser blandt en ny generation af forbrugere fremhæver analysen også, hvordan to tredjedele af britiske virksomheder har haft svært ved at måle bundlinjeeffekten af deres bæredygtighedsstrategier. 

Balancing Sustainability and Profitability Survey, som blev gennemført blandt 200 topledere og 1500 forbrugere i Storbritannien, undersøger forretningslivets og forbrugernes syn på bæredygtighed, og på hvordan de tilpasser sig for at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

Forbrugereffekten
Analysen viste, at 61% af forbrugerne forventer, at de brands, de køber, har en klar bæredygtighedsproces. Medens 65% af forbrugerne siger, at pris stadig er en væsentlig faktor i deres købsbeslutning, siger mere end halvdelen, at de i de seneste seks måneder har købt et produkt, specifikt fordi emballagen var genanvendelig eller bionedbrydelig, og 56% har betalt mere for et produkt eller en tjenesteydelse, som var bæredygtigt indkøbt. 

Steven Stoffer, Group VP of Sustainability and Development hos Smurfit Kappa sagde som kommentar til analysen: ”Tidligere blev bæredygtighed betragtet mere som et virksomhedsanliggende, men nu bliver bæredygtighedsagendaen drevet af forbrugerne. Denne analyse blev gennemført lige inden Covid-19 pandemien, men alt tyder mere og mere på, at denne tendens vil fortsætte, når vores økonomier genåbner.”

”Inden pandemien krævede forbrugerne i stadig højere grad produkter, som var indkøbt bæredygtigt og etisk forsvarligt, og den seneste research i USA  peger på, at Covid-19 ikke har reduceret forbrugernes efterspørgsel efter bæredygtige produkter. 

Drivkraften i ansvarlig forbrugeradfærd understøttes af analysen: 63% af virksomhederne anførte, at deres virksomheds holdning om bæredygtighed er kundedrevet. Dog siger halvdelen af organisationerne, at en større kunde- og forbrugeropmærksomhed på effekten af deres bæredygtighedsprocesser vil være en fordel for deres virkning på lang sigt. 

Analysen viser også, at  69% af forbrugerne kæmper for at identificere, om brands praktiserer bæredygtighed.   

“Dette indikerer, at der på viden kan være et gab mellem brands og forbrugere, og at det påhviler brands at blive bedre til at kommunikere, hvad de arbejder med inden for bæredygtighed. Generelt er mere uddannelse nødvendig, og hvis brands kan gøre det rigtigt, vil det styrke brand-/kunderelationen”, sagde Steven Stoffer. 
 
Bæredygtighed og økonomiske fordele 
Forbedret kundeoplevelse/tilfredshed er den vigtigste målestok, som britiske virksomheder (58%) bruger for at måle afkast af investeringer afledt af bæredygtighedsprocesser. Dog viste 
Balancing Sustainability and Profitability Survey også, at kun 18% af organisationerne måler deres bæredygtighedsplaner, hvor 4 ud af 10 virksomheder sagde, at måling er den væsentligste barriere for at implementere bæredygtighedsprocesser. 

Analysen viste også, at 82% af toplederne behandler bæredygtighed som en langsigtet investering snarere end en omkostning. Dette ændrer uden tvivl også reglerne for økonomirapportering i næsten ¾ af virksomhederne. Alligevel formår mindre end havdelen af organisationerne at linke bæredygtighed til økonomiske resultater. 

Ken Bowles, Smurfit Kappa Chief Financial Officer, sagde: “Da vi er på vej ind i usikre økonomiske tider, bruger virksomhederne alle deres kræfter på at komme på fode, og de er fokuseret på genopbygning i takt med, at sundhedsmyndighedernes restriktioner bliver lempet. Da vi har lært fra tidligere økonomiske kriser, bliver virksomhedsledere også nødt til at holde et vågent øje med fremtiden, hvor bæredygtighed vil være en hjørnesten i forretningsstrategier – klimakrisen vil fortsat være her efter Covid-19. Denne analyse fremhæver nu mere end nogensinde før behovet for at skabe et miljø, hvor forretning kan gå hånd i hånd med bæredygtighedsprocesser, uden at være presset af øgede omkostninger.”

”Dette vil nødvendiggøre en dialog mellem mange interessenter, fx industrien, regeringen, regulatorer og forbrugerrepræsentanter for at sikre, at en fælles tilgang er aftalt for at gøre den økonomiske case for bæredygtighed nemmere at tilgå for virksomheder. 

“Smurfit Kappa offentliggør årligt sin udvikling i langsigtede bæredygtighedsmål i vores Sustainable Development Report, som giver transparens og konkretiserer, hvordan vi omsætter vores bæredygtighedsforpligtelser til virkelighed. Koncernen har formuleret ambitiøse langsigtede mål i fem nøgleområder, hvor den kan gøre en forskel mht. bæredygtighed,” tilføjede Ken Bowles. 

“I løbet af de seneste par årtier har vi implementeret projekter, som giver effekt både på bæredygtighed og økonomi, fx istandsættelsen af vores papirfabrik Townsend Hook Paper Mill i Kent, som øgede kapaciteten med 3% og samtidig reducerede energiomkostningen med 15%. Energiforbruget pr. tons faldt også med 18%. At gøre bæredygtighedsresultater målelige, transparente og håndgribelige for vores interessenter er en tilgang, vi har implementeret siden 2007, hvor vi startede med at måle vores udvikling.”
Bæredygtighed er kommet for at blive
En stigende social og miljømæssig opmærksomhed øger presset på virksomhederne for at de skal tage deres del af ansvaret for at reducere effekten af klimaforandring og affald. Undersøgelsen viste, at 72% af virksomhederne ser bæredygtighed som en langsigtet trend. 

Tony Smurfit, Group CEO i Smurfit Kappa, sagde: “Globalt set har vi oplevet en af de største udfordringer for vores helbred og levebrød i de seneste måneder, men klimaforandringer og bæredygtighed vil fortsat være vor tids største udfordring. Folk indser, at tiden til at adressere problemet er ved at rinde ud. Bæredygtighed skal fortsat være i fokus i den globale forretningsagenda, når vi ser ind i fremtiden.”

Bæredygtighed åbner også vækstmulighed for virksomheder; 83% af virksomhederne beskrev bæredygtighed som en forretningsmulighed, som skal udnyttes. 

“Bæredygtighed er en katalysator for vækst, men virksomhederne bliver nødt til at finde en balance mellem bæredygtighedsprocesser og profitabilitet for at sikre langsigtet opbakning fra alle interessenter. De virksomheder, som ser værdien i at investere langsigtet nu, vil være i en vinderposition i fremtiden,” konkluderede Tony Smurfit.

Yderligere analyseresultater fremgår af vedhæftede Sustainability Reshapes the Business Landscape for Good-rapport.