2019-04-15T00:00:00

Smurfit Kappa og Plastic Soup Foundation i samarbejde for at ændre emballagens fremtid

Smurfit Kappa har slået sig sammen med Plastic Soup Foundation for at understrege det voksende behov for bæredygtig emballage.

Plastic Soup Foundation er en hollandsk organisation, der kæmper at stoppe forureningen af verdenshavene. Udtrykket "plastiksuppe", som vi første stiffede bekendtskab med i slutningen af 1990'erne, refererer til forureningen af havene med plast, herunder store stykker og små mikro- og nanopartikler, både de partikler, der flyder i havet og dem, der findes under vandoverfladen.

Der er en stærk synergi mellem Plastic Soup Foundation's mission om at tilintetgøre plastiksuppen ved at påvirke kilden til forureningen og Smurfit Kappas Better Planet Packaging-initiativ, der har til formål at løse udfordringen med emballagespild og -affald, der ender i havet og på deponi.

Smurfit Kappa var for nylig vært for en event arrangeret af Plastic Soup Foundation med temaet: 'Ændring af emballagens fremtid.' Dagen, der tiltrak et bredt felt af gæster fra både detailhandlere, producenter og banker, udforskede en række emner relateret til bæredygtig emballage.

Harmen Spek, Innovations & Solutions Manager for Plastic Soup Foundation, sagde om partnerskabet: "Vi har længe været bekendt med Smurfit Kappas gode omdømme inden for bæredygtighedsområdet, men vi var endnu mere interesserede i at arbejde sammen med dem, da vi læste om, hvor meget de gør for at skabe papirbaserede alternativer til plastik. "

Saverio Mayer, CEO i Smurfit Kappa Europe, tilføjede: "En integreret del af vores Better Planet Packaging initiativ er at samarbejde med nye partnere som f.eks. Plastic Soup Foundation for derved at finde inspiration til nye innovative ideer og tilskynde til forandring.

“The challenge of ocean pollution is something that can only be solved with open dialogue between multiple stakeholders. We were happy to facilitate last week’s event in our Global Experience Centre to drive awareness and sow the seeds for change.”

"Udfordringen med havforurening er noget, der kun kan løses med åben dialog mellem flere interessenter. Vi var glade for at være vært ved forrige uges arrangement i vores Globale Erfaringscenter for derved at skabe bevidsthed og så frøene til forandring. "