Packaging - All

Tacne za pečenje

Tacne za pečenje su efikasan način za prezentovanje, zaštitu i pripremu prehrambenih proizvoda uključujući hleb i peciva.

Tacne za pečenje na bazi papira predstavljaju ekološki prihvatljivu alternativu plastičnim ili tacnama od folije. Napravljene od talasastog kartona, lepenke ili punog kartona, naše tacne za peciva su napravljene od obnovljivih izvora i mogu se reciklirati u zavisnosti od izabranih papira.

Pogodne za direktan kontakt sa hranom, tacne su otporne na toplotu i mogu se bezbedno koristiti u rernama. Pružaju maksimalni komfor za potrošače koji su u mogućnosti da proizvod pripremaju u originalnoj ambalaži.

Tacne za pečenje su dostupne u raznim oblicima, dimenzijama i bojama i pogodne su ručno i linije za automatsko pakovanje.

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

 • Dostupne u zahtevanim dimenzijama i oblicima
 • Dostupne u šrokom opsegu materijala
 • Pogodne za direktan kontakt sa hranom
 • Otporne na visoku temperaturu-bezbedne za upotrebu u rernama
 • Visoko kvalitetna štampa kao opcija za promociju vašeg proizvoda i brenda

Koje su prednosti ovog proizvoda?

 • Vrhunska prezentacija vašeg proizvoda
 • Šansa za komuniciranje i promociju vašeg proizvoda i reklamnih poruka  
 • Pogodne za upotrebu na manuelnim i automatskim linijama za pakovanje
 • Bliske potrošačima - pakovanja se mogu bezbedno koristiti u rernama
 • Ekološki prihvatljive -napravljene od obnovljivih izvora
 • Smanjenje u magacinskom prostoru i transportnih troškova kao proizvoda koji se isporučuje rasklopljen ili sastavljen

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu. U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

 • 100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
 • 90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora

Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.

Saznajte više o Lancu nadzora

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.