Packaging - Retail

Ambalaža spremna za maloprodaju (RPR)

Ambalaža spremna za prodaju (RRP) i ambalaža spremna za police (SRP) razvijene su za dovođenje proizvoda iz kućišta do police u jednom lakom pokretu radije nego dekantiranje pojedinačnih jedinica.

SRP primarno razmatra zahteve o popunjavanju polica.  RRP preduzima holističkiji pristup i razmatra popunjavanje polica i zahteve lanca nabavke, kao i interakciju sa kupcem dok je kod police.

Dizajniramo sve ambalaže spremne za maloprodaju kako bismo ispunili smernice predviđenje od strane Instituta za distribuciju namirnica

 • Lako se identifikuje – jasna štampa omogućava osoblju prodavnice da brzo pronađe proizvod
 • Lako se otvara – jednostavno otvaranje u prodavnici ali dovoljno robustno da izdrži lanac nabavke
 • Lako se izlaže – jednostavno popunjavanje polica i optimizacija prostora na policama 
 • Lako se kupuje – potrošači mogu lako da identifikuju proizvod sa prodavnicom
 • Lako se odlaže – koristi minimalnu količinu materijala i može se reciklirati

Nudimo razne stilove ambalaža spremnih za maloprodaju u više materijala i kombinujemo inovativni strukturni dizajn sa štampom visokog kvaliteta radi ostvarivanja izvanrednih rezultata.

 

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

 • Prilagođenost zahtevima vašeg proizvoda, marketinga i lanca nabavke
 • Dostupan u valovitom kartonu, čvrstom kartonu i sklopivom kartonu
 • 100% se može reciklirati i izraditi od obnovljivih resursa
 • Dostupan u širokom opsegu tehnika za štampanje poput flekso post štampe, predštampe i lito štampe
 • Dostupan u velikom asortimanu ambalaža iz jednog ili dva komada
 • Tehnike otvaranja uključujući niz načina perforacije i traka za lako otvaranje.
   

Koje su prednosti ovog proizvoda?

 • Povećana prodaja usled viših nivoa impulsivnih kupovina
 • Unapređena dostupnost proizvoda u prodavnici usled lakšeg dopunjavanja
 • Smanjenje oštećenja tokom prevoza usled snage i stabilnosti 
 • Pogodan za životnu sredinu – ne koristi pomešane materijale i lako se reciklira
 • Bolja percepcija proizvoda jer je proizvode lakše naći uz unapređenu dostupnost
 • Manji prostor za skladištenje i troškovi transporta usled optimizacije lanca nabavke.
   

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu. U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

 • 100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
 • 90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora

Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.

Saznajte više o Lancu nadzora

 

Kako shelf ready pakovanje može da pomogne u unapređivanju vaše prodaje?

ShelfSmart vam omogućava da otkrijete učinak vaše ambalaže pre njene izrade. ShelfSmart je jedinstveni dokazani proces koji vam može pomoći da razvijate, testirate i dokažete optimalnu ambalažu spremnu za police brzo i isplativo bez rizika. 

Naš tim od 700 dizajnera kreira rešenja za ambalažu u skladu sa vašim potrebama. Ona se onda testiraju sa pravim kupcima u virtuelnom 3D maloprodajnom okruženju kako bi se procenilo koje ostvaruje najbolji učinak. 

Naučite više o ShelfSmart rešenju

 

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.