Održivost

Posvećeni smo upravljanju našim aktivnostima na održivi način.

Kao jedna od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju papirnih ambalaža, naš cirkularni poslovni model nam pomaže da usadimo održivost u svako vlakno.

Sa našim širokim dosegom širom Evrope i Amerike, Smurfit Kappa ima uticaj u celom lancu vrednost upakovane robe. Težimo da pokrenemo pozitivne promene u svim oblastima: od održive nabavke naših ključnih sirovina do maksimalnog umanjenja našeg operativnog uticaja i smanjenja ekološkog uticaja naših klijenata i korisnika. 
Promena globalne ekonomije iz linearnih u cirkularne tokove biće ključ za rešavanje izazova održivosti. Transformacija će pokrenuti novu eru prilika u efikasnosti materijala, socijalnoj uključenosti i kreativnim pristupima proizvodima i uslugama. 
Za kompaniju Smurfit Kappa, cirkulacija jednostavno ima poslovnog smisla: zamenjujemo prirodne resurse koji su nam potrebni, koristimo 75% recikliranih vlakana u našim proizvodima i ponovo koristimo materijale kad god možemo. Nastavljamo da istražujemo nove prilike za efikasnost materijala, inovaciju i ponovnu upotrebu i nastojimo da zadržimo vodeću ulogu kako cirkularna ekonomija postaje matična. 
Rad prema globalnoj održivosti daje firmi nove prilike i pokrenuće inovacije. Istovremeno zahteva da svi delovi društva odrede zajedničke ciljeve, Ciljevi održivog razvoja UN (SDGs) nude oba, a Smurfit Kappa će odigrati svoju ulogu u ostvarivanju mnogih od njih.

 

Za bilo koja pitanja o našem održivom pristupu poslovanja, popunite obrazac u nastavku ili možete naći detaljne na  sajtu naše kompanije

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.