Izjava o pristupačnosti

Smurfit Kappa posvećeno radi na tome da bude inkluzivna, raznovrsna i ravnopravna organizacija. Deo naše posvećenosti čini i naša namera da pružimo gostoljubivo i pristupačno iskustvo svima koji posete naš veb-sajt.

Objašnjenje Smernica za pristupačnost veb sadržaja (WCAG)

Da bismo bili sigurni da je naš veb-sajt pristupačan, pratimo verziju 2.1 Smernica za pristupačnost veb sadržaja (WCAG) WWW konzorcijuma (W3C).
WCAG je univerzalno prihvaćen standard za merenje pristupačnosti veb-sajta ili aplikacije. Koristi skalu A, AA i AAA za ocenjivanje pristupačnosti sadržaja.
Kompanija Smurfit Kappa posvećeno radi na tome da, kada je to moguće, osigura da naš sadržaj zadovoljava usklađenost sa nivoom AA. Usklađenost sa nivoom AA znači da bi osobe sa invaliditetom trebalo da mogu lako da pristupe većini naših sadržaja.

 

Kako ispunjavamo WCAG standarde

Da bismo bili sigurni da poštujemo standarde pristupačnosti, naš veb-sajt:

 • koristi važeći HTML i CSS
 • dozvoljava korisnicima da promene aspekte izgleda stranice kako bi poboljšali sopstveno iskustvo
 • jednostavan je za navigaciju bez obzira na ulazni uređaj ili metod
 • ima stranice koje su jedinstveno i opisno naslovljene
 • ima linkove i dugmad prilagođene tastaturi
 • ima logičnu strukturu sadržaja i jasnu hijerarhiju informacija
 • prilagođava se različitim veličinama ekrana bez gubitka funkcionalnosti ili upotrebljivosti
 • pruža alternativne tekstualne opise na funkcionalnim i informativnim slikama
 • poseduje sveobuhvatnu mapu veb-sajta i grafički element za navigaciju (breadcrumb trails)

Usklađenost i validacija standarda

Naš veb-sajt je suštinski usklađen sa WCAG 2.1 nivoom AA. 

Međutim, identifikovali smo mali broj slučajeva u kojima to nije tako zbog opravdanih tehničkih ili praktičnih razloga. Ova izuzeća su navedena u nastavku:

 • nedovoljan kontrast boja između teksta i pozadine (u malom broju komponenti), što znači da određene reči mogu biti teže za čitanje.
 • netačan redosled naslova zbog početnog podešavanja stranice, što znači da čitači ekrana možda neće pratiti redosled po kome se tekst pojavljuje na ekranu. 
 • neke dekorativne slike mogu da sadrže alt oznaku jer koristimo centralnu biblioteku za slike
 • nekim starijim PDF fajlovima možda nedostaje naslovsadržaj obezbeđen preko trećih strana

Ovaj status usaglašenosti nezavisno je potvrdila AbilityNet, vodeća dobrotvorna organizacija koja pomaže preduzećima da izrade pristupačnije veb-sajtove.

Dodatne mere za podršku pristupačnosti

Da bismo bili sigurni da naš veb-sajt stalno ispunjava standarde pristupačnosti:

 • Zahtevamo usklađenost pristupačnosti od pružaoca usluga za veb razvoj
 • Vršimo reviziju pristupačnosti internim i eksternim resursima
 • Podstičemo korisnike da nam se obrate kako bi prijavili probleme pristupačnosti
 

Povratne informacije

Molimo Vas da nam javite ukoliko naiđete na probleme u smislu pristupačnosti na našem veb-sajtu:

 • Email: web@smurfitkappa.com
 • Poštanska adresa: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Ireland.

Učinićemo sve što je u našoj moći da odgovorimo na povratne informacije u roku od 5 radnih dana.