Inovacije

Inovacije u ambalaži koje daju rezultate. To je u našoj DNK.

Naš jedinstveni pristup inovaciji za uspeh poslovanja zasnovan je na kombinaciji nauke, iskustva, velikoj bazi podataka i kreativnosti na nivou i na dubini koja do sada nije viđena u industriji. 

Uvidi se prikupljaju i razvijaju u okviru mreže inovacije koja se sastoji od više hiljada inovatora. Ovi svetli umovi su povezani preko grupe jedinstvenih aplikacija u 35 zemalja i 350 lokacija. Ovim kolektivnim sistemom za inovaciju se upravlja i isti se stavlja na raspolaganje svim internim i eksternim zainteresovanim stranama preko više od 20 centara iskustva, R&D centara i lokalnih centara za rešenja. 

Oblasti istraživanja i razvoja:

Mehaničke osobine papira i kartona

Uvidima o dizajnu iz polja mašinstva i sa najmodernijim istraživanjem eksperimentalnim i modelskim istraživanjem, možemo unaprediti i ponovo osmisliti papirne, kartonske ili ambalažne proizvode.

Kvalitet

Kvalitet počinje dizajnom odgovarajućeg rešenja za ambalažu i predstavlja mnogo više od izrade dobre kutije. Ambalaža treba da funkcioniše dobro kroz ceo lanac nabavke naših klijenata.

Kontrola procesa

Delotvorna kontrola i dizajn naših procesa su potrebni za dostizanje proizvoda visokog kvaliteta po najnižoj ceni i uz dosledan kvalitet.

Tehnologija u lancu nabavke

Rigorozno testiramo učinak papira, kartona i ambalaže kroz ceo lanac nabavke. Naši stručnjaci posmatraju različite prevozne metode i vremenske uslove, uzimajući u obzir proizvod, pakovanje i paletizaciju.

Ekspertiza za štampanje

Kroz naše istraživanje ispitujemo odnos između papira, boja i tehnika štampanja, sve vreme unapređujući svojstva papira povezana sa štampanje poput apsorpcije, glatkoće i sjaja.

Istraživanje potrošača

Koristeći uvide iz analize preko 50.000 kupaca, uključujući 28 kategorija proizvoda u 13 zemalja, optimizujemo uticaj prodaje Shelf-ready ambalaže, eCommerce ambalaže i izlaganje na mestu prodaje.

Bezbednost hrane

Bezbednost naših potrošača je naš najviši prioritet u ambalaži u direktnom kontaktu sa hranom. Naš tim poseduje stručna znanja u proizvodnji i razvoju usaglašenog papira, kartona i ambalaže.

Posetite „Inovacije” na veb-sajtu kompanije 

Javite nam se danas

* Obligāti aizpildāmie lauki

Možete da postavite sledeće datoteke 5. Maksimalno (5MB) po datoteci

Možete se odjaviti u bilo kom trenutku preko linka za odjavu u email-u. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.