Packaging - Consumer

Arhivske kutije

Arhivske kutije su dizajnirane za pakovanje, transport i skladištenje dokumenata, zapisa i dosijea.

Proizvedene od talasastog kartona, nudimo paletu arhivskih kutija u standardnim veličinama i tipovima. Jednodelne i lake za sklapanje.

Jednodelne arhivske kutije sastoje se iz dna i tradicionalnog podiznog poklopca gde izrađeni izjedna čine proizvod cenovno prihvatljivijim. Kutiju je lako podignuti  i imabazu sa dvostrukim slojem koja se drži na mestu pomoću zakrilaca koji takođe obezbeđuju dodatnu čvrstoću na svakoj strani kutije. 

Arhivske kutije lake za sklapanje sastoje se od prethodno lepljene kutije i tradicionalnog podiznog poklopca koji se proizvode odvojeno. Ova kutija se može formirati u roku od 20 sekundi otvarajući strane i preklopiti ih preko krajeva dna.

Arhivske kutije imaju praktične rupe sa ojačanom konstrukcijom koja osigurava sigurno podizanje i lako rukovanje. Zahvaljujući njihovoj izdržljivosti lako se mogu ređati.

Sve kutije mogu biti štampane i naručene u dostupnim stilovima i dimezijama.

Koje su karakteristike ovog proizvoda?

 • Dostupne standardne dimenzije (širina x dužina x visina)
 • Dostupni stilovi i veličine
 • Dostupne u vrstama talasastog kartona
 • Rukohvati
 • Može se štampati sa informacijama o brendu ili proizvodu
 • Strečovano ili pakovano u zbirno kutije (po zahtevu)

Koje su prednosti ovog proizvoda?

 • Standard sizes available (širina x dužina x visina)
 • Jednodelne: po zahtevu
 • Lako složive: po zahtevu
 • Dostupni stilovi i veličine
 • Dostupne u vrstama talasastog kartona
 • Rukohvati
 • Može se štampati sa informacijama o brendu ili proizvodu
 • Strečovano ili pakovano u zbirno kutije (po zahtevu)

Garantovane isporuke iz proverljivih izvora

Naš sertifikovani Lanac nadzora je vaša garancija proverljivo održivog lanca nabavke za ambalažu. U kompaniji Smurfit Kappa razumemo važnost održivosti u svemu što radimo i smatramo svojom odgovornošću da osiguramo da proizvodi koji se dostavljaju kupcima ispunjavanju najviše standarde lanca nadzora.

 • 100% papira proizvedeno i snabdeveno za naša rešenja za ambalažu poseduju sertifikate FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora
 • 90% ambalaža koje se dostave klijentima imaju sertifikat FSC®, PEFC™ ili SFI™ lanac nadzora

Potražite pečat dokaz na fakturi kako biste bili apsolutno sigurni u poreklo vaše papirne ambalaže.

Saznajte više o Lancu nadzora

 

Kako ambalaža može da vam pomogne da maksimalno povećate efikasnost u lancu nabavke?

SupplySmart je kombinacija jedinstvenih alata, podataka i stručnosti koja vam omogućava da optimizujete ulogu ambalaže u čitavom lancu nabavke – sa sigurnošću da donosite odluke sa procenjenim rizikom koji će dovesti do merljivih ušteda.  
SupplySmart vam omogućava da otkrijete, ciljate i ostvarite unapređenja ambalaže kako biste povećali efikasnost i delotvornost kroz ceo lanac nabavke – sve vreme smanjujući rizike po poslovanje.


Saznajte više o rešenju SupplySmart

 

Javite nam se danas

Potvrdujem da sam procitao/la i da prihvatam sadržaj izjave o privatnosti. U svakom trenutku imate pravo da uložite primedbu na obradu vaših podataka o licnosti za direktne marketinške potrebe stupanjem u kontakt sa nama.