Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Werken bij Smurfit Kappa Parenco

 

 

Onze actuele vacatures: 

Proces Engineer PM2 | 40 uur dagdienst 

Als procesengineer bewaak je de procesvoering en ben je continu op zoek naar mogelijkheden om de efficiency te verbeteren. Je ziet of gaat op zoek naar verbeterpunten op het gebied van o.a. energie, milieu, (papier)chemie, bron- en proceswater, runnability, kostenbesparingen en kwaliteit.  
Je bent een teamspeler die eigen verantwoordelijkheid neemt binnen het efficiency-team, voornamelijk op technologisch gebied. Continu ben je op zoek naar optimaal gebruik van chemicaliën en voert verbeteringen t.b.v. deze optimalisering door. Daarnaast heb je een hoog veiligheidsbesef, een flexibele werkhouding, denk je afdeling overschrijdend en heb je een ‘helikopterview. Je hebt een projectmatige aanpak en bent resultaatgericht. Je bent uitermate pro-actief en een doorzetter. 
Je valt rechtstreeks onder de Manager Papiermachine 2 en werkt in dagdienst met eens per zes weken een periode van consignatie.

Bekijk hier de volledige vacature

Planner | 40 uur 
De Planner Techniek is gesitueerd in de afdeling Techniek / Maintenance Workshop. Onder deze afdeling ressorteren de afdelingstakken: Planning, Werkplaatsen, Stop coördinatie, Werkvoorbereiding, Smering, trillingsanalyse en EMRA VCD. De rol van de afdeling Maintenance Workshop is sterk verweven met de productiesectoren en de flexibiliteit waarmee korte en lange termijnbelangen in balans worden gebracht.
Plannen en mede voorbereiden van de werkzaamheden t.b.v. wekelijks onderhoud, onderhoudstops en investeringsprojecten, daarmee beheren van de werkstroom op het gebied van Maintenance, zodanig dat werkzaamheden tijdig kunnen worden uitgevoerd en bedrijfsbreed inzicht wordt gegeven in de stand van zaken en prioriteiten.

Bekijk hier de volledige vacature 


Project Engineer Elektro en Instrumentatie | 40 uur 
De Project Engineer Elektro en Instrumentatie werkt hoofdzakelijk aan multidisciplinaire modificatie- en nieuwbouwprojecten van technische aard en zorgt er voor dat deze tijdig en binnen de begrote kosten tot stand komen en voldoen aan de gestelde eisen en voorschriften. De Project Engineer Elektro en Instrumentatie  kan tevens worden aangewezen als installatieverantwoordelijke voor laag- en/of hoogspanningsinstallaties. Het betreft een zelfstandige functie waarbij een goede samenwerking en kennisuitwisseling met collega Engineers, uitvoerende afdelingen, de afdeling Inkoop en projectbelanghebbenden vereist is. Contacten met leveranciers van goederen en diensten zijn essentieel bij het uitoefenen van de functie.Bekijk hier de volledige vacature


Technicus WTB
Je verricht preventief en correctief onderhoud, modificaties, revisies en (beperkte) nieuwbouwwerkzaamheden in de betreffende werkgebieden op een dusdanige manier dat de opdrachten tijdig en overeenkomstig met de vereiste specificaties en veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd;
Je houdt de productie-afwijkingen bij en legt deze vast. 
Je neemt deel aan periodiek overleg en hierbij verwachten wij een grote mate van betrokkenheid;
Je werkt in dagdienst en draait met enige regelmaat mee in een consignatiedienst;  
Tijdens de onderhoudsstops, ben je bereid tot het werken in ploegendienst.

Bekijk hier de volledige vacature 


Procesoperator Pulp & Energie  | 33,6 uur per week in de 5-PLOEGENDIENST
Je controleert en bewaakt een optimale procesgang van stoom, elektriciteit, proceslucht en (proces)water vanuit de centrale controlekamer en in het veld. Tevens wordt vanuit de (warmtekracht)centrale de afwaterzuivering beheerd waar onder andere ook de opwekking van biogas plaatsvindt.

 Bekijk hier de volledige vacature