Informatie voor omwonenden | Smurfit Kappa Parenco

Informatie voor omwonenden

Al meer dan 100 jaar is Smurfit Kappa Parenco nauw verbonden met de Renkumse samenleving.

Ons streven is de impact op onze omgeving te beperken door, indien mogelijk, aanpassingen te doen in onze bedrijfs- en werkprocessen.

Indien u overlast van ons ondervindt, stellen wij het op prijs dat u dit aan ons meldt, bij voorkeur telefonisch. Dit laatste geeft ons de mogelijkheid om direct actie te ondernemen (meldingen per mail worden alleen tijdens dagdiensturen gelezen).

Hoe kunt u overlast bij ons melden?

Telefonisch 
Via telefoonnummer 0317 – 361911 (24/7 bereikbaar)

1. De telefonische melding wordt door de dienstdoende medewerker genoteerd met de volgende gegevens: naam, adres en telefoonnummer van de klager, aard van de klacht, tijdstip van de klacht, alle relevante informatie die noodzakelijk is voor onderzoek naar de oorzaak en aanpak van de klacht, wijze van terugkoppeling naar de melder, e.d.

2. De dienstdoende Shift Performance Leader wordt op de hoogte gesteld en is verantwoordelijk voor de interne afhandeling, het vaststellen en wegnemen van de eventuele oorzaak.

3. Indien mogelijk en gewenst ontvangt de melder een terugkoppeling van de Shift Performance Leader of van de Coördinator Milieuzaken.

Deze terugkoppeling heeft betrekking op de afhandeling van de klacht en, indien vastgesteld is dat de klacht herleid kan worden naar een van de bedrijfsprocessen van Smurfit Kappa Parenco: de actie die ondernomen is om de oorzaak van de klacht weg te nemen.

E-mail
Via info@parenco.com (bereikbaar tijdens dagdiensturen)

1. De melding via mail omvat de volgende gegevens: naam, adres en telefoonnummer van de klager, aard van de klacht, tijdstip van de klacht, alle relevante informatie die noodzakelijk is voor onderzoek naar de oorzaak en aanpak van de klacht, wijze van terugkoppeling naar de melder, e.d.

2. De melding wordt door de Coördinator Milieuzaken in behandeling genomen.

3. Intern wordt onderzocht wat de mogelijke oorzaak van de melding is en welke actie ondernomen dient te worden om herhaling te voorkomen.

4. Indien mogelijk en gewenst ontvangt de melder een terugkoppeling van de Coördinator Milieuzaken.

De terugkoppeling heeft betrekking op de afhandeling van de klacht en, indien vastgesteld is dat de klacht herleid kan worden naar een van de bedrijfsprocessen van Smurfit Kappa Parenco: de actie die ondernomen is om de oorzaak van de klacht weg te nemen.

Alle binnengekomen klachten worden gearchiveerd.

Handhaving van, en toezicht op de vergunningen afgegeven aan Smurfit Kappa Parenco gebeurd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA): 
https://www.odregioarnhem.nl/

Klankbordgroep

In 2018 heeft Smurfit Kappa Parenco een klankbordgroep in het leven geroepen. Op deze pagina treft u alle documentatie van hun bijeenkomsten.