Everyone | Inclusie, diversiteit en gelijkheid | Smurfit Kappa

Everyone

EveryOne is ons programma voor inclusie, diversiteit en gelijkheid

Wat bedoelen we met inclusie, diversiteit en gelijkheid?

Om de ontwikkeling van ons EveryOne-programma te kunnen begrijpen is het allereerst belangrijk om te weten wat we bedoelen met de termen inclusie, diversiteit en gelijkheid.  Er bestaan verschillende definities, maar voor onze organisatie is dit wat wij bedoelen:

Inclusie
Inclusie betekent voor Smurfit Kappa het bieden van een oprecht veilige, inclusieve omgeving waar we allemaal het gevoel hebben dat we erbij horen en waar we aangemoedigd worden om elke dag onszelf te zijn op het werk.
 
Diversiteit
Diversiteit betekent voor Smurfit Kappa het waarderen en vieren van de diversiteit van onze culturen, tradities, geloofsovertuigingen, levenswijzen en blikken op de wereld, en het aanmoedigen van elkaar om onze verschillende standpunten en perspectieven te delen, zodat we kunnen leren van elkaars levenservaringen.
 
Gelijkheid
Gelijkheid betekent voor Smurfit Kappa dat we elkaar hetzelfde respect, dezelfde ondersteuning en gelijke kansen bieden, ongeacht onze beperkingen, leeftijd, geloof, gender, etniciteit, de persoon van wie we houden of hoe we ons identificeren.

Download Brochure

Ons EveryOne-gedrag

Een inclusieve werkomgeving kan alleen bestaan als we allemaal op een oprecht inclusieve manier met elkaar omgaan. Smurfit Kappa heeft zes belangrijke gedragingen gedefinieerd om inclusie te bevorderen in onze dagelijkse interacties met collega’s.

Sta open
Sta open voor verschillende mensen, culturen, tradities, geloofsovertuigingen en levenswijzen.

Vraag
Vraag uzelf af: “Welke persoonlijke vooroordelen heb ik?” Daag uw vooroordelen uit door uw collega’s te vragen om hun verschillende meningen en perspectieven te delen.

Respecteer
Respecteer iedereen voor wat hij of zij meebrengt naar de organisatie en creëer een omgeving waarin we allemaal het gevoel hebben dat we er echt bij horen.

Waardeer
Waardeer uw collega’s voor wie ze zijn. Toon hen hetzelfde respect en dezelfde aanvaarding die u ook zelf verwacht.

Leer
Leer en groei door vragen te stellen, na te denken en standpunten te delen met uw collega’s, door hun kennis te omarmen.

Luister
Luister naar uw collega’s die anders zijn dan u. Luister naar hun verhalen en waardeer hun levenservaringen.

 

Onze EveryOne-gemeenschappen

Hier volgen de ambities van elk van de gemeenschappen waarop ons doorontwikkelde EveryOne-programma zich richt:

 
 • BEPERKING

  Werk toe naar een toegankelijke, inclusieve organisatie, die EveryOne met een beperking, zowel zichtbaar als onzichtbaar, waardeert en ondersteunt.
 • GENDER

  Waardeer alle genders op de werkplek en geef EveryOne gelijke kansen op vooruitgang en succes.
 • AFKOMST en ETNICITEIT

  Stimuleer een gelijke werkplek voor EveryOne, ofwel mensen van elke afkomst en etnische achtergrond, door de diversiteit te weerspiegelen van de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn.
 • FAMILIE en LEEFTIJD

  Erken alle vormen van familie en waardeer de levenservaringen van EveryOne, van jong tot oud.
 • LGBTQ+ en BONDGENOTEN

  Creëer een wereldwijd personeelsbestand waarin alle mensen gelijk zijn en waar EveryOne erbij kan horen en zich kan ontplooien, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie.
EveryOne-brochure

Om meer te lezen over ons programma voor inclusie, diversiteit en gelijkheid bij Smurfit Kappa, inclusief alle details over onze definities, gedragingen, gemeenschappen en structuur, klikt u hier om onze EveryOne-brochure te downloaden.

Downloaden